Gemeente

Berichten Gemeente Losser week 12 en 13

Berichten Gemeente Losser week 12 en 13

De Burgelijke stand en mededelingen van de Gemeente Losser van week 12 en 13.

Burgerlijke stand 23 maart 2021

Huwelijken/Partnerschapregistratie

 • N. Smoors en J.G. Veldscholte

Overlijden

 • A.J.F. olde Bolhaar V 86 geh. met H.B. Noordkamp
 • M.E. Valk V 93 wed. van T.M. van der Horst

Bron: website Gemeente Losser.

Burgerlijke stand 30 maart 2021

Overlijden

 • J. van Kesteren V 77 wed. van W. de Bruin
 • G.G. Gras V 100 wed. van G.J.M. Eertman
 • E.M.J. Ernst V 89 wed. van T.J.H. Schilderinck
 • C.E.L. van Saarloos V 87 wed. van B.J. Pelle
 • W.M.M. van der Velden M 72 geh. met A.W.M. Frisius

Bron: website Gemeente Losser.

Bekendmakingen 24 maart 2021

 • Voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten
 • Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 269, 7586 BS Overdinkel
 • Aanvraag omgevingsvergunning Beuningerstraat 12, 7587 LD de Lutte
 • Besluit omgevingsvergunning Gronausestraat 309, 7581 CV Losser
 • Besluit omgevingsvergunning Kerkhofweg 160, 7586 AN Overdinkel
 • Stookontheffing Enschedesestraat 71A, 7582 PL Losser
 • Stookontheffing Glanerbrugstraat 19, 7585 PK Glane
 • Stookontheffing Kruisseltlaan 8, 7587 NM de Lutte
 • Stookontheffing Harinkweg 5B, 7587 NX de Lutte
 • Stookontheffing Pastoor Bolscherstraat 15, 7588 RT Beuningen
 • Besluit verlengen beslistermijn Boxbergen 26, ;7581 WS Losser
 • Besluit omgevingsvergunning toekomstige adressen Havezatensingel 96 en 98, 7581 WJ Losser
 • Weigeringsbesluit omgevingsvergunning Foksweg 5, 7588 PM Beuningen
 • Aanvraag omgevingsvergunning Melenhorst 41, 7581 WD Losser
 • Sloopmelding Kruisseltlaan 5, 7587 NM de Lutte
 • Aanvraag omgevingsvergunning Lutterkerkpad 4, 7587 NS de Lutte
 • Besluit omgevingsvergunning Rhododendronlaan 6, 7587 NL de Lutte
 • Besluit omgevingsvergunning Gronausestraat 328, 7585 PE Glane
 • Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Lutterstraat 61A, 7581 BT Losser
 • Sloopmelding Ververstraat 3, 7586 CS Overdinkel
 • Besluit buiten behandeling omgevingsvergunning Wiggersweg 3, 7582 RG Losser
 • Aanvraag omgevingsvergunning Langenkamp 5, 7581 JE Losser
 • Besluit verlengen beslistermijn Borgbosweg 9B, 7588 PA Beuningen
 • Besluit omgevingsvergunning Havezatensingel 99, 7581 WK Losser
 • Besluit omgevingsvergunning Rosmolen 65, 7587 RP de Lutte
 • Besluit omgevingsvergunning Meidoornstraat 100, 7581 XG Losser
 • Sloopmelding Julianastraat 54 tot en met 68, 7586 AX Overdinkel
 • Aanvraag omgevingsvergunning van Broekhoekweg 42, 7582 PT Losser
 • Aanvraag omgevingsvergunning van Beethovenlaan 39, 7582 EL Losser
 • Besluit verlengen beslistermijn Deppenbroekweg 1, 7582 RD Losser
 • Besluit omgevingsvergunning Lossersestraat 12, 7587 PX de Lutte
 • Besluit omgevingsvergunning Lossersestraat 12, 7587 PX de Lutte
 • Besluit omgevingsvergunning Lutterstraat 113, 7581 PL Losser
 • Besluit omgevingsvergunning Beltmolen 15, 7587 RL de Lutte
 • Besluit omgevingsvergunning Irisstraat 34, 7581 TV Losser
 • Besluit omgevingsvergunning Borgbosweg 8, 7588 PN Beuningen

Bron en meer informatie: website Gemeente Losser.

Bekendmakingen 31 maart 2021

 • Aanvraag omgevingsvergunning Zandhuizerweg 7, 7587 LA de Lutte
 • Sloopmelding Bakkerskamp 33, 7582 HD Losser
 • Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning perceel Spinnersweg 49, 7586 CE Overdinkel
 • Besluit omgevingsvergunning op het toekomstige adres Grimberge 10, 7581 WR Losser
 • Stookontheffing Nijenhaerweg 19, 7588 RA Beuningen
 • Besluit buiten behandeling omgevingsvergunning Lakerinksweg 6, 7586 RS Overdinkel
 • Aanvraag omgevingsvergunning Hogeboekelweg 60, 7582 PR Losser
 • Sloopmelding Lutterkerkpad 4, 7587 NS de Lutte
 • Aanvraag omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 55, 7581 AT Losser
 • Besluit omgevingsvergunning op het perceel G J ter Kuilestraat 19, 7582 ZV Losser
 • Besluit omgevingsvergunning toekomstige adressen Glanerbrugstraat 32 en 34, 7585 PL Glane
 • Besluit buiten behandeling omgevingsvergunning Windmolen 4, 7587 RW de Lutte
 • Aanvraag omgevingsvergunning een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 2947 aan de Wipmolen in de Lutte
 • Aanvraag omgevingsvergunning Beuningerveldweg 9, 7588 RJ Beuningen
 • Besluit omgevingsvergunning Tulpstraat 45, 7581 TN Losser
 • Besluit omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 10294, toekomstig adres Boxbergen 14, 7581 WS Losser
 • Besluit omgevingsvergunning Mensmanweg 1, 7588 PG Beuningen
 • Sloopmelding Hoofstraat 68, 7586 BV Overdinkel
 • Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Goormatenweg 1, 7586 RT Overdinkel
 • Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Mensmanweg 1, 7588 PG Beuningen
 • Aanvraag omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie K, nummer 6648 aan de Sniedersplas in Overdinkel
 • Besluit omgevingsvergunning Kerkhofweg 205, 7586 AD Overdinkel

Bron en meer informatie: website Gemeente Losser.

Vensters: 
afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser