Sport en hobby

AGVL - Algemene Gymnastiek Vereniging Losser

AGVL is een grote gymnastiek vereniging in Losser

De vereniging heeft diverse afdelingen zoals: Ouder-kindgym, dit is gym bedoeld voor de allerkleinsten. Kinderen vanaf 1½ tot + 3 jaar kunnen op een speelse wijze rollen, klauteren, spelen met ballen, hoepels, enz. Dit alles met hulp van vader, moeder, opa, oma of oppas.

Recreatiegym, Peuters/kleuters 3-4-5 jaar, meisjes 6-15 jaar, jeugd vanaf 16 jaar en damesgroepen. Al deze groepen hebben wij bij onze vereniging. Kinderen worden nou eenmaal ouder en stromen zo vanzelf door naar een andere groep. Meestal met een aantal kinderen tegelijk.

Het lesaanbod zal naar gelang de kinderen ouder worden ook veranderen. Zo zal als de kinderen jong zijn het lesaanbod vooral bestaan uit het aanbieden van speelse vormen van bewegen. Men moet dan denken aan spelletjes, liedjes en de basisvormen van het bewegen.

De springgroep is in de leeftijd van 12 jaar en ouder. Tijdens deze les wordt aandacht geschonken aan springen op de trampoline, mat, pegasus en tumbling.

Selectie-kinderen die door de leiding tijdens de lessen opvallen en naar de selectie willen kunnen meer uren gaan trainen. De meisjes gaan dan eerst naar de voorselectie. Hier bekijkt de leiding in een periode van drie maand of de kinderen geschikt zijn om door te stromen naar de A- of B-selectie. Het kan zijn dat een kind erg jong is en dat er voor gekozen word om langer bij de voorselectie te blijven. In het jaar dat een kind 8 wordt maakt men een definitieve keuze voor de A of B selectie. De leiding kan op den duur nog besluiten om een kind van de A- naar de B-selectie te laten gaan of andersom.

Naast gymnastiek en turnen biedt AGVL ook streetdance aan. Vanaf 5 jaar kan men deelnemen aan de lessen van de streetdance. Hier wordt de kinderen de basis voor bewegen op muziek aangeboden. Telkens weer andere dansen en ritmes en op de muziek die bij deze tijd past. Tijdens o.a. het Bruegheliaans Festijn  laat de streetdance-afdeling zien wat ze in dat jaar aan dansen hebben geleerd.

Contactgegevens

Gymzaal de Havezate Havezatesingel 2, Losser Gymzaal De Vlasakker Vlasakker 55, Losser Clubgebouw Kunst en Strijd Bookholtlaan 9, Losser

Contactpersoon

Marieke Jonker
Secretaris
Telefoon contact: 
06 – 237 28 988
E-mail contact: