Gemeente

Starterslening

Burgerforum starterslening moet blijven

Burgerforum heeft onlangs in de raad duidelijk gesteld dat ze de starterslening niet wilde intrekken. In het coalitieprogramma staat dat eigen woningbezit wordt gestimuleerd door startersleningen voor jongeren. Daar wilde Burgerforum dan ook aan vasthouden, want we vinden het belangrijk om onze jongeren hier te houden. Zij is overigens wel blij met de blijvers lening, maar vindt het ook belangrijk dat daarnaast de starterslening (of een andere vorm van ondersteuning van starters) blijft bestaan en daar ook budget voor blijft. Ze zal hier bij de kadernota op terug komen. Burgerforum heeft daarom –net zoals de andere fracties- tégen intrekken van de verordening starterslening gestemd.