Gemeente

college van B&W

Samenstelling college van B&W

Voor meer informatie zie website van de gemeente:

https://www.losser.nl/Bestuur/Burgemeester_en_wethouders/Samenstelling_college_van_B_W