Welzijn

Gemeente

Gezondheidszorg

Wat doen die vrijwilligers van UVV eigenlijk?

Vrijwilligerswerk wordt volgens Wikepedia steeds belangrijker in Nederland. Maar wat is vrijwilligerswerk eigenlijk in Losser, en wie zijn 'onze' vrijwilligers? De UVV wil vrijwilligerswerk de komende weken meer 'gezicht' geven via een aantal Blogs op Hallo Losser.

Gezicht voor vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk. Ik denk dat iedereen de kreet kent, maar niet iedereen zal weten wat er in de praktijk bij komt kijken.

Het UVV coördineert allerlei activiteiten die door een groot aantal vrijwilligers opgepakt worden. Wij willen het vrijwilligerswerk graag wat meer 'gezicht geven'.

Wikepedia

Wikepedia zegt over vrijwilligerswerk het volgende:

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Heel wat mensen maken zich verdienstelijk met de zorg om de ander, de zorg om het milieu, inzet voor hulpbehoevenden, bescherming van monumenten, vredesactivisme of hulp aan mensen die illegaal in een land verblijven. Vrijwilligers concentreren zich op hulpvragen die moeilijk of beter niet geprofessionaliseerd worden (die luisterbereidheid en/of maatschappelijk engagement vergen) of op allerhande bestuurs-, organisatie -, vergadertaken in het verenigingsleven.

En in Losser dan?

Wat betekent dat in de praktijk in onze Gemeente?

De vrijwilligers van UVV Losser assisteren bijvoorbeeld bij twee projecten dagverzorging. Eén in Losser, bij zorggroep Sint Maarten, en één in Overdinkel bij de Tiekerhook. Dagopvang biedt nog zelfstandig wonende ouderen een zinvolle dagbesteding. In een huiselijke sfeer worden activiteiten aangeboden die helpen bij het onderhouden van leuke sociale contacten, die het geheugen en de oriëntatie stimuleren en die lichamelijke fitheid bevorderen.

Op deze manier hebben ouderen een leuke dag en kan het thuisfront wat ontlast worden in de dagelijkse zorg.

De gezichten van de UVV

Vrijwilligerswerk is meestal leuk en dankbaar werk. De komende tijd zullen wij een aantal van onze vrijwilligers aan u voorstellen, door hen hun verhaal te laten doen over een activiteit die zij begeleiden.

 

Bert Veenstra

UVV

 

 

afbeelding van Wibo Haverkate

Door: Wibo Haverkate

Wibo Haverkate (1972) draagt zorg voor de organisatie van Hallo Losser, is ambassadeur van het venster Welzijn en is bestuurslid. Hij is daarnaast deskundige op het vlak van Organiseren zonder Hiërarchie en eigenaar van een organisatieadviesbureau.