Sociale contacten en relaties

Klik hier voor meer informatie

Iedereen kan in een situatie terecht komen waarin contacten en sociale relaties onder druk staan. Dan is het goed te weten dat er mensen klaar staan om te helpen. In deze rubriek treft u informatie aan over o.a. scheiden en(huiselijk) geweld.