nieuws

10 maart 2023, 12:18

Dorpshuizen, kerken, sportverenigingen, wijkcentra en kulturhusen zijn belangrijke sociale ontmoetingsplekken voor een brede groep inwoners in wijken en buurten in Overijssel. Dit soort accommodaties met meerdere (sociale) functies onder één dak kunnen door de corona effecten, inflatie en energieprijzen met moeite het hoofd boven water houden. De provincie Overijssel geeft hen een steun in de rug door het openen van een nieuwe ronde van de Sociale Hypotheek. 

10 maart 2023, 12:03

Natascha Olthuis en Thomas Scheffer, de managers van café ’t Spoortje aan de Gronausestraat in Losser, hebben leuke bijeenkomsten in petto voor de senioren van het uitgaanspubliek.

9 maart 2023, 18:36

Gisteravond was de zitvolleybal clinic bij sporthal De Fakkel in Losser. In totaal deden 16 sporters mee uit Twente en ver daarbuiten. Hierdoor konden ze een mooie wedstrijd spelen. Oud paralympiër en trainer Alfred Oonk verzorgde de training en leerde de deelnemers de technieken van de sport. Zitvolleybal bleek goed in de smaak te vallen en leidde tot veel enthousiasme in de zaal. Ook burgemeester Cia Kroon was bij de clinic en  deed mee.

9 maart 2023, 18:24

Al enige tijd zijn de laatste bouwkavels uitgegeven op de Saller. Om de toekomstige woonwijk "Hannekerveld" te kunnen realiseren heeft het college van B&W een voorkeursrecht gevestigd op een aantal grondpercelen nabij de hoek Honingloweg - Lutterstraat in Losser. Door het voorkeursrecht te vestigen, krijgt de gemeente een eerste recht op koop op de percelen die nog niet in eigendom zijn van de gemeente.

9 maart 2023, 12:46

Op zondag 26 maart vanaf 15 uur zal Muziekvereniging Concordia onder leiding van Herbert Vreeman in de Gerardus Majella kerk te Overdinkel the Passion gaan vertolken.

9 maart 2023, 12:29

Op zaterdag 25 maart is er als onderdeel van de Losserse Erfgoed Deal Beken & Bleken, een Losserse Erfgoeddag. De Historische Kring Losser, Tourist Info De Lutte - Losser, Erve Kraesgenberg, Stichting het Staringsmonument Losser, Steenfabriek De Werklust en gemeente Losser verzorgen samen excursies en rondleidingen langs ons erfgoed en de projectonderdelen. 

8 maart 2023, 15:24

Vanwege de storing van gisteravond wordt op TwenteTV de uitzending van Week- en Jeugdjournaal vanavond herhaald om 18.02 , 21.02 , 22.02 en 23.02. Ook wordt de herdenking en documentaire van  Henk Brinkgreve herhaald. TwenteTV is te zien Bij Ziggo op kanaal 43 en bij KPN op kanaal 1411.

 

8 maart 2023, 12:55

Eind maart start de gemeente Losser met werkzaamheden aan de Enschedesestraat in Losser. Aannemer TWW gaat aan de slag met de herinrichting van de straat. Het gaat om het stuk tussen de rotonde Broekhoekweg (Ds. Froenplein) en de Kranengoorweg. De werkzaamheden starten op maandag 27 maart en duren tot eind juli. 

8 maart 2023, 12:23

Sinds september 2022 hebben de nodige gesprekken plaatsgevonden met 11 potentiele gebruikers van de Aloysiusschool.  In de komende maanden worden intentieovereenkomst aangegaan met de potentiele huurders. Ook het toekomstige beheer zal een belangrijk bespreekpunt zijn. Er vindt een uitwerking plaats van het ontwerp verbouw/nieuwbouw van de Aloysiusschool. samen met de toekomstige gebruikers. Na de zomer moet de gemeenteraad een klap op het plan geven. 

7 maart 2023, 18:35

Het Weekoverzicht van Losser door Jannita Poort.

7 maart 2023, 18:26

Het Jeugdjournaal van Losser met Amani Jari.

7 maart 2023, 18:21

Een reportage van RTV-Losser over Erve Iemhorst aan de Ravenhorsterweg 3a in Losser.

7 maart 2023, 11:38

Op initiatief van Harry Dekkers, voormalig directeur van de Meester Snelschool en bestuurslid van de Historische Kring Losser (HKL), is de HKL in 2007 begonnen met een basisschoolproject over de Tweede Wereldoorlog. Jaarlijks werd een basisschool gevraagd of zij wilden deelnemen aan dit project.

7 maart 2023, 11:23

Op 24 september schreef Hallo Losser over het project "Beken en Bleken van Losser". De renovatie van de Dorpsbleek wordt gecombineerd met het toepassen van aquathermie bij zwembad Brilmansdennen. In dit artikel worden de deelprojecten vermeld en waar mogelijk een planning. Op zaterdag 25 maart organiseert de gemeente een Publieksdag over de Beken en Bleken. Nadere info hierover wordt binnenkort gepubliceerd.

6 maart 2023, 18:32

In de week van 20 februari jongstleden hebben de leerlingen en docenten van het Twents Carmel college uit Losser zich ingezet voor het goede doel namelijk Giro 555 voor de aardbeving- slachtoffers in het getroffen gebied in Turkije en Syrië. De leerlingen hebben zich fantastisch opgesteld door in de week van de carnaval zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen voor dit doel.

5 maart 2023, 15:46

Dick Grovenstein, secretaris van de Historische Kring Losser (HKL) deed op zaterdagmorgen 4 maart het openingswoord bij het monument van Henk Brinkgreve aan de Deppenbroekweg 8 te Losser. Hij nodigde de voorzitter van (HKL) Stefan Korf het openingswoord te doen.

5 maart 2023, 15:19

Op zaterdag 4 maart heeft Nationaal Judo scheidrechter Erik Laarman van de Judo Bond Nederland een cursus clubscheidsrechter gegeven aan de judoka's die bij onderlinge wedstrijden de scheidsrechtersrol op zit nemen.

5 maart 2023, 12:47

Wandelen door een schoon buitengebied en afval liever zien in een afvalbak, dan in een groene berm? Op de Landelijke Opschoondag op zaterdag 18 maart worden de handen uit de mouwen gestoken tegen zwerfafval. Samen met zeker 30 andere vrijwilligers wordt het buitengebied van de gemeente Losser schoon gemaakt.

3 maart 2023, 11:22

Op maandag 13 maart houdt de Historische Kring Losser voor haar leden een ledenavond bij Grand Café Smit. De avond begint om 20.00 uur.

3 maart 2023, 11:14

De Dorpsraad Overdinkel en de Stichting Bruisend Overdinkel organiseren op dinsdag 21 maart om 19.30 uur in ’t Trefhuus een bijeenkomst in het kader van “Samen door en voor Overdinkel”. Naast de uitgenodigde verenigingen en organisaties uit Overdinkel, de politieke partijen en het College van B&W zijn ook de inwoners van Overdinkel van harte welkom op deze bijeenkomst.

Pagina's