Nieuws & Agenda

Prachtige collecte-opbrengst voor de Voedselbank

De oecumenische oogstdankdienst die op 1 september plaatsvond op Erve Rolink in het Lutterzand mag in meerdere opzichten als een geslaagde viering beschouwd worden. Er kwamen bijna driehonderd mensen naar de prachtige locatie van de familie Rolink toe. Zij vierden als leden van de verschillende kerken en parochies samen hun dank voor de oogst. 

Land van melk en honig

Het thema van de dienst was: ‘Land van melk en honing’. Een bijbelse uitdrukking die verwijst naar een land waar het leven goed is. In de dienst sprak pastor Ingrid Schraven niet alleen over de dank voor de oogst en het goede leven, maar ook over de zorg voor de schepping en onze verantwoordelijkheid daarvoor.

Tijdens de oogstdankdienst werd er gecollecteerd voor de Voedselbank. De collecte bracht het prachtige bedrag van € 589,66 op. Na de dienst kon iedereen genieten van koffie en brood met een gebakken ei. De leden van de familie Rolink gaven uitleg over hun melkveebedrijf.

De viering werd voorbereid door leden van LTO Losser, Zij-Actief en de kerken van Beuningen, De Lutte en Losser. Diverse sponsoren (o.a. voor het brood en de eieren) droegen bij aan de realisatie van de dienst. 

 

De oecumenische oogstdankdienst die op 1 september plaatsvond op Erve Rolink in het Lutterzand mag in meerdere opzichten als een geslaagde viering beschouwd worden. Er kwamen bijna driehonderd mensen naar de prachtige locatie van de familie Rolink toe. Zij vierden als leden van de verschillende kerken en parochies samen hun dank voor de oogst. 

Land van melk en honig

Het thema van de dienst was: ‘Land van melk en honing’. Een bijbelse uitdrukking die verwijst naar een land waar het leven goed is. In de dienst sprak pastor Ingrid Schraven niet alleen over de dank voor de oogst en het goede leven, maar ook over de zorg voor de schepping en onze verantwoordelijkheid daarvoor.

Tijdens de oogstdankdienst werd er gecollecteerd voor de Voedselbank. De collecte bracht het prachtige bedrag van € 589,66 op. Na de dienst kon iedereen genieten van koffie en brood met een gebakken ei. De leden van de familie Rolink gaven uitleg over hun melkveebedrijf.

De viering werd voorbereid door leden van LTO Losser, Zij-Actief en de kerken van Beuningen, De Lutte en Losser. Diverse sponsoren (o.a. voor het brood en de eieren) droegen bij aan de realisatie van de dienst. 

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid