Nieuws & Agenda

Nieuw museum in Losser

Losser krijgt er een "steengoede" toeristische attractie bij

Karakteristiek pand

Aan de Roberinkstraat staat een prachtig karakteristiek pand dat naadloos in het Twentse landschap, maar zeker ook in het centrum van Losser, past. De Stichting Staringmonument Losser heeft het pand in januari 2017 gekocht en gaat het inrichten als permanente expositie. Leo Jonkman is sinds mei 2016 voorzitter van de 10 leden tellende stichting. De Staringgroeve is uiteraard onlosmakelijk aan de stichting verbonden.

W.F Anderson

Geboren in 1908 in Arnhem en overleden in 1994 in Losser, had grote belangstelling voor Geologie. Als gevolg van het enthousiasme en doorzettingsvermogen van Anderson kwam in Losser de Staringgroeve tot stand. Op 22 mei 1968 werd de groeve officieel als geologisch natuurmonument in gebruik genomen door de onthulling van een borstbeeld van dr. Staring. In het boekje: “Een geologisch natuurmonument op de Losserse Es.” Schrijft de heer W.F Anderson: “In de maand december 1975 waren we weer werkzaam in de Staringgroeve. Op een diepte van 5,5 meter waarop we ons toen bevonden, is het gesteente zo hard dat een pneumatisch aangedreven beitel er aan te pas moest komen om de zandsteen er uit te breken. Het gelukte mijn assistent Leo Jonkman een grote schelp afdruk zichtbaar te maken.”Dit bleek later de grootste ter wereld in zijn soort te zijn.

Leo Jonkman

Leo Jonkman(1961) is tandtechnicus in het dagelijks leven en is mede eigenaar van Sophisticated Ceramics BV in Delden. Hier worden onder andere bruggen, kronen en protheses vervaardigd. Toen de eerste pogingen werden gedaan om in de Es een groeve te realiseren, was hij al van de partij. Een liefhebber voor fossielen en alles wat daar bij hoort van het eerste uur. Hij heeft meegemaakt dat er proefgaten werden gegraven. Hij heeft al vroeg met een hamer gezocht in de Losserse zandsteen die nagenoeg gelijk is aan, en verbonden is met die van Gildehaus. Leo heeft Overigens belangstelling voor vrijwel alles wat met de natuur te maken heeft. In Lattrop was hij jaren voorlichter bij de sterrenwacht. Verder weet hij een boekje open te doen over de verschuivingen van de aardschollen in de aarde en hoe daardoor aardbevingen en tsunami’s ontstaan.

Beleef Losser in de diepte

“Er ligt nog zoveel moois onder Losser. Natuurlijk is dat niet allemaal te onderzoeken. Maar je kunt nog wel heel veel zien. We geven ook voorlichting aan groepen scholieren die dan proefondervindelijk te werk gaan in of in de nabijheid van de Staringgroeve. Dat kan zeker niet onbeperkt want dan pleeg je als het ware roofbouw en daar is de Staringgroeve te kwetsbaar voor.

We gaan misschien in de toekomst workshops geven aan de jeugd en anderen die daar belangstelling voor hebben op het gebied van prepareren. We doen dat onder deskundige leiding en hebben is gebouw zodanig ingericht dat dat op een verantwoorde manier kan. Gevonden fossielen die nog niet helemaal zijn blootgelegd nemen we dan mee en die ontdoen we met speciaal pneumatisch gereedschap van hetgeen waarin ze verstopt zitten. Zo proberen we de jeugd weer te betrekken bij de geologie. Als in 2020 het pand aan de Roberinkstraat is ingericht als museum, heeft Losser er een mooie toeristische attractie bij.” aldus Leo.

Kraesgenberg

In de Kraesgenberg en ook in het vroegere gemeentehuis, ‘t Lossers Hoes, waren in het verleden vitrines met fossielen geplaatst. Deze kwamen door de opstelling en de plekken waar ze geplaatst waren veel minder tot hun recht dan de bedoeling was. Nu in het centrum een speciaal daarvoor klein ingericht museum wordt gerealiseerd zal er veel meer aandacht komen voor de fossielen, maar ook voor de Staringgroeve. Een lang gekoesterde wens van de stichting is daardoor in vervulling gegaan.

 

Losser krijgt er een "steengoede" toeristische attractie bij

Karakteristiek pand

Aan de Roberinkstraat staat een prachtig karakteristiek pand dat naadloos in het Twentse landschap, maar zeker ook in het centrum van Losser, past. De Stichting Staringmonument Losser heeft het pand in januari 2017 gekocht en gaat het inrichten als permanente expositie. Leo Jonkman is sinds mei 2016 voorzitter van de 10 leden tellende stichting. De Staringgroeve is uiteraard onlosmakelijk aan de stichting verbonden.

W.F Anderson

Geboren in 1908 in Arnhem en overleden in 1994 in Losser, had grote belangstelling voor Geologie. Als gevolg van het enthousiasme en doorzettingsvermogen van Anderson kwam in Losser de Staringgroeve tot stand. Op 22 mei 1968 werd de groeve officieel als geologisch natuurmonument in gebruik genomen door de onthulling van een borstbeeld van dr. Staring. In het boekje: “Een geologisch natuurmonument op de Losserse Es.” Schrijft de heer W.F Anderson: “In de maand december 1975 waren we weer werkzaam in de Staringgroeve. Op een diepte van 5,5 meter waarop we ons toen bevonden, is het gesteente zo hard dat een pneumatisch aangedreven beitel er aan te pas moest komen om de zandsteen er uit te breken. Het gelukte mijn assistent Leo Jonkman een grote schelp afdruk zichtbaar te maken.”Dit bleek later de grootste ter wereld in zijn soort te zijn.

Leo Jonkman

Leo Jonkman(1961) is tandtechnicus in het dagelijks leven en is mede eigenaar van Sophisticated Ceramics BV in Delden. Hier worden onder andere bruggen, kronen en protheses vervaardigd. Toen de eerste pogingen werden gedaan om in de Es een groeve te realiseren, was hij al van de partij. Een liefhebber voor fossielen en alles wat daar bij hoort van het eerste uur. Hij heeft meegemaakt dat er proefgaten werden gegraven. Hij heeft al vroeg met een hamer gezocht in de Losserse zandsteen die nagenoeg gelijk is aan, en verbonden is met die van Gildehaus. Leo heeft Overigens belangstelling voor vrijwel alles wat met de natuur te maken heeft. In Lattrop was hij jaren voorlichter bij de sterrenwacht. Verder weet hij een boekje open te doen over de verschuivingen van de aardschollen in de aarde en hoe daardoor aardbevingen en tsunami’s ontstaan.

Beleef Losser in de diepte

“Er ligt nog zoveel moois onder Losser. Natuurlijk is dat niet allemaal te onderzoeken. Maar je kunt nog wel heel veel zien. We geven ook voorlichting aan groepen scholieren die dan proefondervindelijk te werk gaan in of in de nabijheid van de Staringgroeve. Dat kan zeker niet onbeperkt want dan pleeg je als het ware roofbouw en daar is de Staringgroeve te kwetsbaar voor.

We gaan misschien in de toekomst workshops geven aan de jeugd en anderen die daar belangstelling voor hebben op het gebied van prepareren. We doen dat onder deskundige leiding en hebben is gebouw zodanig ingericht dat dat op een verantwoorde manier kan. Gevonden fossielen die nog niet helemaal zijn blootgelegd nemen we dan mee en die ontdoen we met speciaal pneumatisch gereedschap van hetgeen waarin ze verstopt zitten. Zo proberen we de jeugd weer te betrekken bij de geologie. Als in 2020 het pand aan de Roberinkstraat is ingericht als museum, heeft Losser er een mooie toeristische attractie bij.” aldus Leo.

Kraesgenberg

In de Kraesgenberg en ook in het vroegere gemeentehuis, ‘t Lossers Hoes, waren in het verleden vitrines met fossielen geplaatst. Deze kwamen door de opstelling en de plekken waar ze geplaatst waren veel minder tot hun recht dan de bedoeling was. Nu in het centrum een speciaal daarvoor klein ingericht museum wordt gerealiseerd zal er veel meer aandacht komen voor de fossielen, maar ook voor de Staringgroeve. Een lang gekoesterde wens van de stichting is daardoor in vervulling gegaan.

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.