Nieuws & Agenda

Losser blijft investeren in toerisme

Ook in 2020 extra subsidie voor VVV/Tourist Info De Lutte

Waardevol

Het college heeft besloten om de extra subsidie die Tourist Info/ VVV De Lutte Losser voor 2019 heeft ontvangen ook in 2020 te continueren. Aan de hand van de tussentijdse evaluatie van de prestatieafspraken concludeert het college dat deze extra investering in het toerisme waardevol is voor de hele gemeente, waarvan toch al 10% van de werkgelegenheid gerelateerd is aan het toerisme. Marketing en promotie varen wel bij continuïteit. De VVV heeft laten zien klaar te zijn voor promotie van de hele Schatkamer van Twente.

Blijven investeren

Wethouder Harry Nijhuis: “Als gemeente Losser vinden we het van belang om te blijven investeren in toerisme. Met behulp van de extra subsidie kon de VVV dit jaar een aantal  initiatieven opstarten bijvoorbeeld om Losser ook online beter zichtbaar te maken. Dat heeft al direct geleid tot een mooi resultaat: op social media is het aantal volgers en het aantal likes fors gestegen. Deze ontwikkeling willen graag blijven stimuleren, vandaar dat we de extra subsidie nog een jaar continueren.”

Om op social media meer aandacht te genereren, is een actieve houding noodzakelijk. Dagelijks reageren op foto’s, vragen, links en inspelen op ontwikkelingen vergen naast de inzet van vrijwilligers dagelijks professionele inzet, bijsturing en kennis van online marketing. De VVV is daarnaast de samenwerking aangegaan met bloggers en vloggers. Door deze activiteiten bereikt de VVV hiermee ook nieuwe doelgroepen zoals gezinnen en 30+ers en 40+ers. Volgers op Instagram bezoeken de website van de VVV en maken kennis met Losser. Ondanks verandering van de domeinnaam in visitdeluttelosser is het bezoek aan de website toch flink gestegen.

Uit de evaluatie blijkt verder dat het toeristisch aanbod is verbreed door productontwikkeling en gezamenlijke arrangementen. VVV De Lutte Losser werkt aan ketensamenwerking en is in gesprek met Twente Marketing om de ketensamenwerking en een gezamenlijk lidmaatschap pakket verder vorm te geven. VVV De Lutte Losser zoekt nadrukkelijker de samenwerking op met andere partijen in de gemeente die kunnen profiteren van de kennis en marketingactiviteiten. Aan het eind van het jaar zal de VVV daarom omgevormd worden tot Schatkamerpromotie.

 

Ook in 2020 extra subsidie voor VVV/Tourist Info De Lutte

Waardevol

Het college heeft besloten om de extra subsidie die Tourist Info/ VVV De Lutte Losser voor 2019 heeft ontvangen ook in 2020 te continueren. Aan de hand van de tussentijdse evaluatie van de prestatieafspraken concludeert het college dat deze extra investering in het toerisme waardevol is voor de hele gemeente, waarvan toch al 10% van de werkgelegenheid gerelateerd is aan het toerisme. Marketing en promotie varen wel bij continuïteit. De VVV heeft laten zien klaar te zijn voor promotie van de hele Schatkamer van Twente.

Blijven investeren

Wethouder Harry Nijhuis: “Als gemeente Losser vinden we het van belang om te blijven investeren in toerisme. Met behulp van de extra subsidie kon de VVV dit jaar een aantal  initiatieven opstarten bijvoorbeeld om Losser ook online beter zichtbaar te maken. Dat heeft al direct geleid tot een mooi resultaat: op social media is het aantal volgers en het aantal likes fors gestegen. Deze ontwikkeling willen graag blijven stimuleren, vandaar dat we de extra subsidie nog een jaar continueren.”

Om op social media meer aandacht te genereren, is een actieve houding noodzakelijk. Dagelijks reageren op foto’s, vragen, links en inspelen op ontwikkelingen vergen naast de inzet van vrijwilligers dagelijks professionele inzet, bijsturing en kennis van online marketing. De VVV is daarnaast de samenwerking aangegaan met bloggers en vloggers. Door deze activiteiten bereikt de VVV hiermee ook nieuwe doelgroepen zoals gezinnen en 30+ers en 40+ers. Volgers op Instagram bezoeken de website van de VVV en maken kennis met Losser. Ondanks verandering van de domeinnaam in visitdeluttelosser is het bezoek aan de website toch flink gestegen.

Uit de evaluatie blijkt verder dat het toeristisch aanbod is verbreed door productontwikkeling en gezamenlijke arrangementen. VVV De Lutte Losser werkt aan ketensamenwerking en is in gesprek met Twente Marketing om de ketensamenwerking en een gezamenlijk lidmaatschap pakket verder vorm te geven. VVV De Lutte Losser zoekt nadrukkelijker de samenwerking op met andere partijen in de gemeente die kunnen profiteren van de kennis en marketingactiviteiten. Aan het eind van het jaar zal de VVV daarom omgevormd worden tot Schatkamerpromotie.

 

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser