Gezondheidszorg

Home Instead helpt ouderen met dementie langer thuis te wonen

Een uitdaging voor mantelzorgers

Een uitdaging voor mantelzorgers

In Nederland lijden ruim 270.000 mensen aan dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de bekendste vorm is. Bij deze hersenaandoening raakt de patiënt langzaam steeds afhankelijker van de zorg van anderen. Gelukkig kunnen de meeste mensen met dementie thuis blijven wonen. Voor hun partners en kinderen is de zorg vaak een zware last, vooral omdat het gedrag van de patiënt verandert. Uit onderzoek van het VUmc blijkt bijvoorbeeld dat veertig procent van mantelzorgers voor mensen met dementie kampen met symptomen van ernstige depressie. Als mantelzorger heb je ook het gevoel dat je langzaam je partner, vader of moeder verliest. Veel mantelzorgers voelen zich overbelast. Daardoor kunnen zij hun dementerende partner, vader of moeder niet altijd de aandacht geven die nodig is om onveilige situaties te voorkomen. Desondanks is thuis blijven wonen voor ouderen met dementie vaak de prettigste situatie. Dit is ook wat Marco Elferink, directeur van Home Instead Thuisservice Enschede dagelijks ervaart: ”De meest voorkomende vraag die ik krijg is, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mijn vader en/of moeder verantwoord thuis kan blijven wonen? Welke mogelijkheden zijn er?”. Thuis is bekend en vertrouwd. Bij dementie beginnen de herinneringen te vervagen en dan biedt juist de thuissituatie herkenning en geborgenheid.

Praktische oplossingen Volgens Marco Elferink bestaan er alledaagse en praktische oplossingen die het mogelijk maken thuis een veilige omgeving te scheppen. Oplossingen voor mantelzorgers om respectvol met moeilijk gedrag om te gaan en mensen met dementie actief te houden door hen te betrekken bij alledaagse activiteiten. Mantelzorgers kunnen hun zware taak bijvoorbeeld verlichten door eenvoudige gedragstechnieken toe te passen en te werken met een levensboek.

Daarnaast zorgt de inzet van speciaal in de omgang met dementie opgeleide CAREGivers voor rust vertrouwen. Ook omdat Home Instead altijd werkt met vaste gezichten wordt er een persoonlijke band opgebouwd die helpt bij het terugvinden van dagelijks ritme en plezier. Wat hierin ook helpt is dat de CAREGiver altijd wordt geselecteerd op basis van de interesses, voorkeur en levensverhaal van de oudere. Ook de tijdstippen dat de CAREGiver langskomt, worden bepaald in overleg met de oudere. Alles om zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij het gewenste levensritme.

Mantelzorgers die meer informatie willen, of advies, kunnen contact opnemen met Home Instead Thuisservice Enschede,

Vensters: 

Contactgegevens

Losser
Telefoon: 
053 30 30 122

Contactpersoon

Marco Elferink