Thuiszorg

Transmuraal team Carint Reggeland

U kunt langer thuis blijven wonen door onze specialisten

Home Instead helpt ouderen met dementie langer thuis te wonen

Een uitdaging voor mantelzorgers

Home Instead Thuisservice

 Home Instead Thuisservice Enschede bieden senioren gewenste en persoonlijke ondersteuning in hun vertrouwde thuisomgeving. 

Leendert Vriel Noord Oost Twente

De stichtingen VPTZ ( Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg)willen ernstig zieke mensen de mogelijkheid bieden om thuis te sterven.

Hospice Holos

Hospice Holos biedt gastvrijheid en zorg aan terminaal zieke mensen

Carint Reggeland

Carint Reggeland heeft verschillende vormen van thuiszorg, maatschappelijk werk en diëtetiek.

Maartje

De thuiszorg van Maartje is kleinschalig en vertrouwd
Maartje biedt u daartoe alles op het gebied van thuiszorg.