Agenda

Heel Europa telt vogels zaterdag 1 oktober

zaterdag 1 oktober 2016 07:00

Vogelwerkgroep Losser neemt deel aan internationale vogelkijkdag. Een van de meest boeiende fenomenen in de vogelwereld is de vogeltrek, waarbij miljoenen vogels een gevaarlijke reis ondernemen om de winter te kunnen overleven. Grote V-vormige formaties ganzen en kraanvogels, compacte groepen houtduiven, cirkelende roofvogels die op een thermiekbel opschroeven, dit alles kan op zaterdag 1 oktober a.s. onder leiding van de trektellers van Vogelwerkgroep Losser gezien worden. 

 

100 andere vogelwerkgroepen

Op deze dag gaan meer dan 100 andere vogelwerkgroepen in ons land op stap om vogels te kijken en te tellen. In totaal tellen zij op ongeveer 150 verschillende plaatsen in Nederland zoveel mogelijk vogels. Dit gebeurt in het kader van de Euro Birdwatch van BirdLife International. Dit is de organisatie die wereldwijd actief is voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden.Vogelbescherming Nederland is de Nederlandse Partner van BirdLife International en daarmee de nationale vertegenwoordiger. In ons land zetten duizenden vrijwilligers, aangesloten bij vele lokale of regionale vogelwerkgroepen, zich actief in voor de bescherming van vogels.

Telpost Oelemars openstellen

Vogelwerkgroep Losser zal daarvoor de normaal voor het publiek gesloten telpost Oelemars openstellen, zodat de bezoekers op deze dag het tellen en registreren van trekvogels van dichtbij kunnen meemaken. Onder deskundige leiding van de trektellers van deze telpost wordt tekst en uitleg gegeven over de vogeltrek en welke vogels er op dat moment overvliegen.

Op de toegangsweg naar het zanddepot van zandafgraving Oelemars zijn de tellers van 7 uur ’s morgens tot 17 uur ’s middags aanwezig om de vogeltrek te registreren. Deze telpost geniet landelijke bekendheid en staat bekend als een prima binnenland-telpost met grote aantallen doortrekkers en zeldzame soorten zoals grote zilverreiger, rode wouw en kraanvogel. Deze telpost is te bereiken via de Drielandweg in Losser. Vooraanmelding is niet nodig en de toegang is gratis.

Doorgaans doen vele tienduizenden vogelaars mee, verspreidt over 30 Europese landen

Aan het einde van zaterdagmiddag 1 oktober verzamelt Vogelbescherming Nederland (in samenwerking met de uitstekende vogeltrekwebsite www.trektellen.nl) de vogelgegevens uit eigen land. Vorig jaar werden er op telpost Oelemars tijdens de Euro Birdwatch meer dan 2.200 vogels geteld verdeeld over 55 soorten met als hoogtepunten o.a. rode wouw, bladkoning, slechtvalk, bruine kiekendief, rietganzen en kruisbekken. De doortrek is wel voor een belangrijk deel afhankelijk van het weer en kan dus jaarlijks schommelen.

Contactpersoon: 
Ben Hulsebos