Nieuws & Agenda

Uitnodiging Gemeente Losser bijeenkomst Aloysiuslocatie Losser

Op dinsdagavond 28 april a.s. is er in het gemeentehuis een bijeenkomst over de geplande herontwikkeling van de Aloysiuslocatie en de plannen voor de inrichting van de omgeving van de Aloysiuslocatie.

De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom! Vanwege de organisatie is vooraf aanmelden noodzakelijk. Dit kan tot en met 18 april aanstaande per e-mail bij: griffie@losser.nl

Nieuwbouw op de Aloysiuslocatie

Onderwerp van de avond is het plan om op de huidige Aloysiuslocatie (hoek Kerkstraat-Raadhuisstraat) een supermarkt te bouwen. Het gemeentebestuur (college van B&W en gemeenteraad) hoort graag uw ideeën over de wijze waarop de nieuwe supermarkt zo optimaal mogelijk kan worden ingepast in de nabije omgeving: De Brink, Raadhuisplein, Kerkstraat. Hoe moet de vormgeving van het nieuwe gebouw zijn om goed aan te sluiten op die omgeving? De vormgeving van het nieuwe supermarktgebouw is vervolgens ook input voor het ‘parapluplan’ voor de inrichting van de openbare ruimte van het centrum van Losser. Aan dit parapluplan wordt al enige tijd gewerkt door de gemeente en diverse betrokkenen, zoals het Centrum Management Losser (CML). Programma

Tijdens de bijeenkomst op 28 april worden de visie, kaders en uitgangspunten voor de herontwikkeling van de Aloysiuslocatie toegelicht. Daarna spreken we in kleinere groepen over de wensen en ideeën voor de vormgeving van het nieuwe supermarktgebouw. Vooral in relatie tot de gewenste ontwikkeling van de omgeving van de Aloysiuslocatie. De opbrengsten van deze groepsgesprekken worden tijdens de bijeenkomst op hoofdlijnen gepresenteerd. Daarna worden deze opbrengsten gebruikt als input voor het ontwerp van het supermarktgebouw en voor het parapluplan voor het centrum van Losser. Het programma en de uitvoering van de bijeenkomst worden gefaciliteerd door Atelier Overijssel.

Terugkoppeling en presentatie van de eindversie van de plannen

Op maandag 18 mei 2015 worden de (aangepaste) ontwerpen, die mede zijn gebaseerd op de opbrengsten van de bijeenkomst op 28 april, gepresenteerd. Daarna gaan de plannen voor besluitvorming naar de gemeenteraad.

bron: Gemeente Losser

Op dinsdagavond 28 april a.s. is er in het gemeentehuis een bijeenkomst over de geplande herontwikkeling van de Aloysiuslocatie en de plannen voor de inrichting van de omgeving van de Aloysiuslocatie.

De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom! Vanwege de organisatie is vooraf aanmelden noodzakelijk. Dit kan tot en met 18 april aanstaande per e-mail bij: griffie@losser.nl

Nieuwbouw op de Aloysiuslocatie

Onderwerp van de avond is het plan om op de huidige Aloysiuslocatie (hoek Kerkstraat-Raadhuisstraat) een supermarkt te bouwen. Het gemeentebestuur (college van B&W en gemeenteraad) hoort graag uw ideeën over de wijze waarop de nieuwe supermarkt zo optimaal mogelijk kan worden ingepast in de nabije omgeving: De Brink, Raadhuisplein, Kerkstraat. Hoe moet de vormgeving van het nieuwe gebouw zijn om goed aan te sluiten op die omgeving? De vormgeving van het nieuwe supermarktgebouw is vervolgens ook input voor het ‘parapluplan’ voor de inrichting van de openbare ruimte van het centrum van Losser. Aan dit parapluplan wordt al enige tijd gewerkt door de gemeente en diverse betrokkenen, zoals het Centrum Management Losser (CML). Programma

Tijdens de bijeenkomst op 28 april worden de visie, kaders en uitgangspunten voor de herontwikkeling van de Aloysiuslocatie toegelicht. Daarna spreken we in kleinere groepen over de wensen en ideeën voor de vormgeving van het nieuwe supermarktgebouw. Vooral in relatie tot de gewenste ontwikkeling van de omgeving van de Aloysiuslocatie. De opbrengsten van deze groepsgesprekken worden tijdens de bijeenkomst op hoofdlijnen gepresenteerd. Daarna worden deze opbrengsten gebruikt als input voor het ontwerp van het supermarktgebouw en voor het parapluplan voor het centrum van Losser. Het programma en de uitvoering van de bijeenkomst worden gefaciliteerd door Atelier Overijssel.

Terugkoppeling en presentatie van de eindversie van de plannen

Op maandag 18 mei 2015 worden de (aangepaste) ontwerpen, die mede zijn gebaseerd op de opbrengsten van de bijeenkomst op 28 april, gepresenteerd. Daarna gaan de plannen voor besluitvorming naar de gemeenteraad.

bron: Gemeente Losser

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast als start-up coach voor Universiteit van Twente, Novel-T en imec. istart. nl. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.