Nieuws & Agenda

Tussenstap planvorming Kulturhus - geen openbare bijeenkomst

In de afgelopen weken is hard gewerkt aan de realisatie van het Kulturhus Losser. De door de partners aangeleverde eisen en wensen, inclusief de eisen vanuit het project ‘Losser Flexibel & Verbonden’, zijn opgenomen in een programma van eisen. Dit programma van eisen is op 12 juni 2015 ondertekend door alle partners.

Openbare bijeenkomst gaat niet door.

In de oorspronkelijke planning zou het college van B&W, op basis van het programma van eisen, een eerste schetsontwerp laten presenteren op donderdag 2 juli in een openbare bijeenkomst van de gemeenteraad. Deze openbare bijeenkomst gaat op 2 juli niet door.

Omdat het schetsontwerp nog teveel ruimte laat voor vragen, behoeft het in de ogen van het college eerst een nadere uitwerking. Zodat het schetsontwerp en het programma van eisen nog beter op elkaar zijn afgestemd.

Het college heeft daarom besloten om op donderdag 2 juli nog geen openbare presentatie te laten verzorgen. In plaats daarvan worden op het geplande tijdstip de gemeenteraad en de vertegenwoordigers van de participanten tijdens een besloten bijeenkomst bijgepraat over de laatste stand van zaken.

In de afgelopen weken is hard gewerkt aan de realisatie van het Kulturhus Losser. De door de partners aangeleverde eisen en wensen, inclusief de eisen vanuit het project ‘Losser Flexibel & Verbonden’, zijn opgenomen in een programma van eisen. Dit programma van eisen is op 12 juni 2015 ondertekend door alle partners.

Openbare bijeenkomst gaat niet door.

In de oorspronkelijke planning zou het college van B&W, op basis van het programma van eisen, een eerste schetsontwerp laten presenteren op donderdag 2 juli in een openbare bijeenkomst van de gemeenteraad. Deze openbare bijeenkomst gaat op 2 juli niet door.

Omdat het schetsontwerp nog teveel ruimte laat voor vragen, behoeft het in de ogen van het college eerst een nadere uitwerking. Zodat het schetsontwerp en het programma van eisen nog beter op elkaar zijn afgestemd.

Het college heeft daarom besloten om op donderdag 2 juli nog geen openbare presentatie te laten verzorgen. In plaats daarvan worden op het geplande tijdstip de gemeenteraad en de vertegenwoordigers van de participanten tijdens een besloten bijeenkomst bijgepraat over de laatste stand van zaken.

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast voor  als start-up coach voor Novel-T en EIT Digital. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.