Nieuws & Agenda

Tijdelijk bestuur voor platform recreatie & toerisme

Onder leiding Christina Broekman, communicatieadviseur, van de gemeente Losser vergaderden ruim 14 personen die zich hadden opgegeven om een commissie te vormen om te onderzoeken hoe en in welke vorm een platform recreatie en toerisme voor Losser tot stand zou kunnen komen. De bijeenkomst vond plaats op woensdag 27 juli in erven Kraesgenberg. De gegadigden hadden zich opgegeven in de bijeenkomst van 4 juni en past in het actieprogramma “Recreatie en Toerisme in de gemeente Losser”.

€ 30.000

Om samenwerking te bevorderen en de verschillende belangenpartijen te verenigen, faciliteert de gemeente de oprichting van een platform recreatie en toerisme. Dit is een wens die op een gezamenlijke bijeenkomst door de sector is uitgesproken. Het platform zal zich bezighouden met de monitoring van het actieprogramma, kennisdeling, het adviseren van de gemeente en de werving van externe gelden. Daarnaast heeft de gemeente Losser de ambitie om samen met het platform en ondernemers uit de toeristische sector de komende jaren 3 tot 5 arbeids- en opleidingsplaatsen vrij te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De toeristische sector neemt een groot deel van de uitvoering voor haar rekening. Ter ondersteuning wil het college voor 2016 € 30.000 vrij maken op basis van de ontvangen toeristenbelasting.

Stichting

Om slagvaardig te werk te kunnen gaan stelde de oud notaris Wim Meijling voor om het platform op te laten gaan in een Stichting. Hij schetste dat dit vele voordelen had ten opzichte van een vereniging. Na enige discussie waren alle aanwezigen het er mee eens dat dit de beste vorm zou zijn.

Vaart

Om vaart te maken en de mogelijkheid te scheppen om dit jaar nog een bestuur aan te stellen is ter plekke een tijdelijk bestuur van 3 personen gevormd. Dit bestuur gaat op verkenning en zal trachten een goed bestuur tot stand te brengen en wordt na zes maanden ontbonden. Gezocht wordt naar bestuursleden die absolute affiniteit met het toerisme hebben en zeker oog hebben voor alle branches. Ook kwam naar voren dat het bestuur in evenredigheid de kerkdorpen moet vertegenwoordigen, wat niet wil zeggen dat er een bestuurslid uit elk kerkdorp moet komen. Het tijdelijke bestuur wordt gevormd door: Wim Meijling, oud notaris en voorzitter van de Stichting erve Kraesgenberg, Niels Stijger van Adventure King Outdoor & Events en Robert-Jan Dissel van verhuurbedrijf van scooters, solexen, (elektrische) fietsen en kano's.

Onder leiding Christina Broekman, communicatieadviseur, van de gemeente Losser vergaderden ruim 14 personen die zich hadden opgegeven om een commissie te vormen om te onderzoeken hoe en in welke vorm een platform recreatie en toerisme voor Losser tot stand zou kunnen komen. De bijeenkomst vond plaats op woensdag 27 juli in erven Kraesgenberg. De gegadigden hadden zich opgegeven in de bijeenkomst van 4 juni en past in het actieprogramma “Recreatie en Toerisme in de gemeente Losser”.

€ 30.000

Om samenwerking te bevorderen en de verschillende belangenpartijen te verenigen, faciliteert de gemeente de oprichting van een platform recreatie en toerisme. Dit is een wens die op een gezamenlijke bijeenkomst door de sector is uitgesproken. Het platform zal zich bezighouden met de monitoring van het actieprogramma, kennisdeling, het adviseren van de gemeente en de werving van externe gelden. Daarnaast heeft de gemeente Losser de ambitie om samen met het platform en ondernemers uit de toeristische sector de komende jaren 3 tot 5 arbeids- en opleidingsplaatsen vrij te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De toeristische sector neemt een groot deel van de uitvoering voor haar rekening. Ter ondersteuning wil het college voor 2016 € 30.000 vrij maken op basis van de ontvangen toeristenbelasting.

Stichting

Om slagvaardig te werk te kunnen gaan stelde de oud notaris Wim Meijling voor om het platform op te laten gaan in een Stichting. Hij schetste dat dit vele voordelen had ten opzichte van een vereniging. Na enige discussie waren alle aanwezigen het er mee eens dat dit de beste vorm zou zijn.

Vaart

Om vaart te maken en de mogelijkheid te scheppen om dit jaar nog een bestuur aan te stellen is ter plekke een tijdelijk bestuur van 3 personen gevormd. Dit bestuur gaat op verkenning en zal trachten een goed bestuur tot stand te brengen en wordt na zes maanden ontbonden. Gezocht wordt naar bestuursleden die absolute affiniteit met het toerisme hebben en zeker oog hebben voor alle branches. Ook kwam naar voren dat het bestuur in evenredigheid de kerkdorpen moet vertegenwoordigen, wat niet wil zeggen dat er een bestuurslid uit elk kerkdorp moet komen. Het tijdelijke bestuur wordt gevormd door: Wim Meijling, oud notaris en voorzitter van de Stichting erve Kraesgenberg, Niels Stijger van Adventure King Outdoor & Events en Robert-Jan Dissel van verhuurbedrijf van scooters, solexen, (elektrische) fietsen en kano's.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.