Educatie

Stichting Cluster

Kinderopvang met één pedagogische medewerker per groep.

Om 7.30 uur opent kinderdagopvang haar deuren.

Er wordt gestart met één pedagogisch medewerker op de groep.

Zij draagt er zorg voor dat alles wordt klaargezet, zodat de kinderen bij binnenkomst kunnen spelen.

De kinderen worden opgevangen in hun eigen stamgroep.

Adres: 
Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte
Telefoon: 
0541-200215 of 053-5369410
E-mail: 
kinderopvang@clusterlosser.nl
Website: 
http://www.clusterlosser.nl/blog/?page_id=10