Educatie

Brede School

Brede School in Overdinkel is een kleine school met een overzichtelijke werkomgeving.

de volgende doelen hebben we onszelf gesteld: Doelen pedagogisch-didactisch klimaat •Aandacht op maat. •Zelfstandigheidsbevordering. •Samenwerking. •Samenwerking met ouders. Doelen gestructureerde werkomgeving •Een passende school- en groepsinrichting. •Heldere school- en groepsregels. •Gedifferentieerde instructie. Doelen zorgstructuur •Planmatig. •Transparant. •Borging. Doelen Professionele leeromgeving •Onderlinge samenwerking. •Deskundigheidsbevordering

Adres: 
Ds. Pasmastraat 2 7586 CZ Overdinkel
Telefoon: 
053 - 536 01 57
E-mail: 
info@bsoverdinkel.nl
Website: 
http://www.bsoverdinkel.nl/