Nieuws & Agenda

Samen werken aan taal

Gezamenlijke aanpak bestrijding laaggeletterdheid

Bestrijding van laaggeletterdheid

Donderdag 7 juli tekenenden er vier partners: Gemeente Losser, Bibliotheek Losser, ROC van Twente en Stichting lezen & schrijven een convenant waarin de gezamenlijke aanpak voor de bestrijding van laaggeletterdheid is vastgelegd. Nog altijd zijn er veel mensen in Nederland laaggeletterd. Dat betekent dat ze onvoldoende Nederlands kunnen lezen en schrijven om bijvoorbeeld de krant te lezen, of formulieren in kunnen vullen of om werkinstructies te lezen. Dit betreft trouwens niet alleen mensen van buitenlandse komaf, maar ook mensen die in Nederland geboren en getogen zijn.

Wat houdt de aanpak in?

Vanuit de bibliotheek wordt al hard gewerkt aan het bevorderen van de taal- en leesontwikkeling. Denk daarbij aan: Boekstart (voor baby’s en hun ouders), De VoorleesExpress en het nieuwe Taalpunt. Vanaf 15 augustus heeft de bibliotheek een taalcoördinator die het taalpunt vorm gaat geven door taalvrijwilligers te werven en te ondersteunen. De Stichting lezen & schrijven verzorgt de training van deze vrijwilligers. Het taalpunt gaat in november van officieel start en verzorgt twee keer per week een spreekuur in de bibliotheek van Losser: woensdag van 10.00 – 12.00 uur en donderdag van 13.00 - 15.00 uur.

Ook is de bibliotheek in januari gestart met een project om het leesplezier van alle basisschoolleerlingen te vergroten. Sommige mensen hebben ooit wel leren lezen en schrijven maar houden het niet bij. Door te blijven lezen houd je de vaardigheid op peil. Op iedere school zijn opgeleide leescoördinatoren aanwezig die zich hier mee bezig houden. Gemeente Losser financiert dit project. Het ROC heeft hierin een signalerende functie en pakt de knelpunten in het taalaanbod op.

Ondertekening

Namens de gemeente Losser ondertekende wethouder Marcel Wildschut het convenant: “Een goede beheersing van de Nederlandse taal is in onze maatschappij onontbeerlijk. Je moet goed kunnen lezen en schrijven om mee te kunnen doen en daarnaast ook om een betaalde baan te hebben. Vandaar dat wij ook in het kader van de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de taalmeter in gaan zetten. Met deze taalmeter kun je op een snelle en eenvoudige manier bepalen over welk taalniveau iemand beschikt en is het makkelijker om te bepalen wat er moet gebeuren om het niveau te verbeteren. Als gemeente kunnen we dat niet zelf en zijn we erg blij dat deze partijen samenwerken om het taalniveau ook in Losser te verbeteren.”

Doelen van de taalsamenwerking

Het samenwerkingsverband van taalaanbieders, gemeente en bibliotheek streeft de volgende resultaten na:

a.   Een transparant overzicht van het taalaanbod.

b.   Een samenhangend taalaanbod voor alle doelgroepen.

c.   Toeleiding van cursisten naar het meest geschikte traject.

d.   Werving van vrijwilligers.

e.   Scholing en inhoudelijke ondersteuning van taalvrijwilligers.

Gezamenlijke aanpak bestrijding laaggeletterdheid

Bestrijding van laaggeletterdheid

Donderdag 7 juli tekenenden er vier partners: Gemeente Losser, Bibliotheek Losser, ROC van Twente en Stichting lezen & schrijven een convenant waarin de gezamenlijke aanpak voor de bestrijding van laaggeletterdheid is vastgelegd. Nog altijd zijn er veel mensen in Nederland laaggeletterd. Dat betekent dat ze onvoldoende Nederlands kunnen lezen en schrijven om bijvoorbeeld de krant te lezen, of formulieren in kunnen vullen of om werkinstructies te lezen. Dit betreft trouwens niet alleen mensen van buitenlandse komaf, maar ook mensen die in Nederland geboren en getogen zijn.

Wat houdt de aanpak in?

Vanuit de bibliotheek wordt al hard gewerkt aan het bevorderen van de taal- en leesontwikkeling. Denk daarbij aan: Boekstart (voor baby’s en hun ouders), De VoorleesExpress en het nieuwe Taalpunt. Vanaf 15 augustus heeft de bibliotheek een taalcoördinator die het taalpunt vorm gaat geven door taalvrijwilligers te werven en te ondersteunen. De Stichting lezen & schrijven verzorgt de training van deze vrijwilligers. Het taalpunt gaat in november van officieel start en verzorgt twee keer per week een spreekuur in de bibliotheek van Losser: woensdag van 10.00 – 12.00 uur en donderdag van 13.00 - 15.00 uur.

Ook is de bibliotheek in januari gestart met een project om het leesplezier van alle basisschoolleerlingen te vergroten. Sommige mensen hebben ooit wel leren lezen en schrijven maar houden het niet bij. Door te blijven lezen houd je de vaardigheid op peil. Op iedere school zijn opgeleide leescoördinatoren aanwezig die zich hier mee bezig houden. Gemeente Losser financiert dit project. Het ROC heeft hierin een signalerende functie en pakt de knelpunten in het taalaanbod op.

Ondertekening

Namens de gemeente Losser ondertekende wethouder Marcel Wildschut het convenant: “Een goede beheersing van de Nederlandse taal is in onze maatschappij onontbeerlijk. Je moet goed kunnen lezen en schrijven om mee te kunnen doen en daarnaast ook om een betaalde baan te hebben. Vandaar dat wij ook in het kader van de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de taalmeter in gaan zetten. Met deze taalmeter kun je op een snelle en eenvoudige manier bepalen over welk taalniveau iemand beschikt en is het makkelijker om te bepalen wat er moet gebeuren om het niveau te verbeteren. Als gemeente kunnen we dat niet zelf en zijn we erg blij dat deze partijen samenwerken om het taalniveau ook in Losser te verbeteren.”

Doelen van de taalsamenwerking

Het samenwerkingsverband van taalaanbieders, gemeente en bibliotheek streeft de volgende resultaten na:

a.   Een transparant overzicht van het taalaanbod.

b.   Een samenhangend taalaanbod voor alle doelgroepen.

c.   Toeleiding van cursisten naar het meest geschikte traject.

d.   Werving van vrijwilligers.

e.   Scholing en inhoudelijke ondersteuning van taalvrijwilligers.

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid