Info

Welkom bij Educatie en Workshops

Zoals de inleiding al  vermeld, is er een divers aanbod van educatie, zowel voor scholing, diverse workshops, opleidingen etc. Er is getracht, alles wat er in de gemeente Losser te vinden is op dit gebied,om dit samen te vatten in dit venster.

Inbreng op het gebied van educatie is altijd welkom.

vriendelijke groet

Stineke Niehenker-Jurg - stineke.niehenker@hallolosser.nl

Venster: