Nieuws & Agenda

Reconstructie Gronausestraat-Noord

College geeft schetsontwerp voor reconstructie Gronausestraat-Noord vrij voor inspraak.

Schetsontwerp

Ter inzage van 8 juni tot 20 juli 2017. Het college van Losser heeft het schetsontwerp voor de reconstructie van de Gronausestraat-Noord vrijgegeven voor inspraak. In dit schetsontwerp zijn ook de entree en parkeerplaats van de nieuwe sporthal De Fakkel opgenomen én de omgeving van de Maria Geboorte kerk. Inwoners en belanghebbenden kunnen van 8 juni tot 20 juli 2017 het schetsontwerp en de bijbehorende toelichting bekijken en, indien gewenst, hun zienswijzen indienen. Van 8 juni tot 20 juli 2017 ligt het schetsontwerp Gronausestraat-Noord, met bijbehorende toelichting, bij de receptie van het gemeentehuis ter inzage.

Daarnaast zijn deze stukken te bekijken op de website van de gemeente Losser www.losser.nl en op de website www.overheid.nl Het schetsontwerp voor de reconstructie van Gronausestraat-Noord past binnen de gewenste kwaliteitsimpuls voor het centrum van Losser (het Parapluplan). De kaders voor de kwaliteitsimpuls zijn vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde Ambitiedocument Centrum Losser.

Informatieavond op 26 juni

Tijdens de inspraakperiode is er op maandag 26 juni aanstaande een informatieavond. Tijdens de informatieavond kan iedereen het concept schetsontwerp voor de Gronausestraat-Noord en de bijbehorende toelichting nog eens uitgebreid bekijken en direct vragen stellen aan de vertegenwoordigers van de gemeente Losser. Na de zomervakantie stelt het college vervolgens het definitief ontwerp op, mede op basis van de binnengekomen reacties. Naar verwachting wordt dit definitief ontwerp in oktober 2017 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Aanvullend parkeeronderzoek

De diverse ontwikkelingen in het centrum van Losser, zoals de nieuwe appartementen in ’t Zijland en de voorgenomen nieuwbouw van sporthal De Fakkel hebben invloed op de toekomstige mogelijkheden voor kort en lang parkeren. Om het effect van de diverse ontwikkelingen op de toekomstige parkeersituatie goed in beeld te krijgen loopt er momenteel, mede op verzoek van Centrum Management Losser, een aanvullend parkeeronderzoek. De resultaten van dit parkeeronderzoek zijn naar verwachting eind juni bekend en worden meegenomen in het verdere ontwerpproces.

Doorgaand verkeer

Om het doorgaande verkeer in het centrum van Losser te weren blijft de kruising Gronausestraat/Brinkstraat en de kruising Gronausestraat/Raadhuisstraat/Muchte, ongewijzigd. Dat wil zeggen dat de voorrangssituatie blijft zoals die nu is. Het centrum van Losser wordt door een aaneenschakeling van pleinen een groot geheel. Met wandel- en fietspaden wordt de Fakkel ontsloten. Tegenover café ’t Spoortje komt een rotonde. De ingang van de Fakkel komt op gelijke hoogte met de Melkweg te liggen. De parkeerplaats bij Jumbo wordt opgehoogd zodat het één geheel wordt met de omliggende straten. Men hoopt in 2018 met de uitvoering te kunnen starten. Aanliggende winkeliers zullen zoveel mogelijk bereikbaar blijven.

 

College geeft schetsontwerp voor reconstructie Gronausestraat-Noord vrij voor inspraak.

Schetsontwerp

Ter inzage van 8 juni tot 20 juli 2017. Het college van Losser heeft het schetsontwerp voor de reconstructie van de Gronausestraat-Noord vrijgegeven voor inspraak. In dit schetsontwerp zijn ook de entree en parkeerplaats van de nieuwe sporthal De Fakkel opgenomen én de omgeving van de Maria Geboorte kerk. Inwoners en belanghebbenden kunnen van 8 juni tot 20 juli 2017 het schetsontwerp en de bijbehorende toelichting bekijken en, indien gewenst, hun zienswijzen indienen. Van 8 juni tot 20 juli 2017 ligt het schetsontwerp Gronausestraat-Noord, met bijbehorende toelichting, bij de receptie van het gemeentehuis ter inzage.

Daarnaast zijn deze stukken te bekijken op de website van de gemeente Losser www.losser.nl en op de website www.overheid.nl Het schetsontwerp voor de reconstructie van Gronausestraat-Noord past binnen de gewenste kwaliteitsimpuls voor het centrum van Losser (het Parapluplan). De kaders voor de kwaliteitsimpuls zijn vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde Ambitiedocument Centrum Losser.

Informatieavond op 26 juni

Tijdens de inspraakperiode is er op maandag 26 juni aanstaande een informatieavond. Tijdens de informatieavond kan iedereen het concept schetsontwerp voor de Gronausestraat-Noord en de bijbehorende toelichting nog eens uitgebreid bekijken en direct vragen stellen aan de vertegenwoordigers van de gemeente Losser. Na de zomervakantie stelt het college vervolgens het definitief ontwerp op, mede op basis van de binnengekomen reacties. Naar verwachting wordt dit definitief ontwerp in oktober 2017 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Aanvullend parkeeronderzoek

De diverse ontwikkelingen in het centrum van Losser, zoals de nieuwe appartementen in ’t Zijland en de voorgenomen nieuwbouw van sporthal De Fakkel hebben invloed op de toekomstige mogelijkheden voor kort en lang parkeren. Om het effect van de diverse ontwikkelingen op de toekomstige parkeersituatie goed in beeld te krijgen loopt er momenteel, mede op verzoek van Centrum Management Losser, een aanvullend parkeeronderzoek. De resultaten van dit parkeeronderzoek zijn naar verwachting eind juni bekend en worden meegenomen in het verdere ontwerpproces.

Doorgaand verkeer

Om het doorgaande verkeer in het centrum van Losser te weren blijft de kruising Gronausestraat/Brinkstraat en de kruising Gronausestraat/Raadhuisstraat/Muchte, ongewijzigd. Dat wil zeggen dat de voorrangssituatie blijft zoals die nu is. Het centrum van Losser wordt door een aaneenschakeling van pleinen een groot geheel. Met wandel- en fietspaden wordt de Fakkel ontsloten. Tegenover café ’t Spoortje komt een rotonde. De ingang van de Fakkel komt op gelijke hoogte met de Melkweg te liggen. De parkeerplaats bij Jumbo wordt opgehoogd zodat het één geheel wordt met de omliggende straten. Men hoopt in 2018 met de uitvoering te kunnen starten. Aanliggende winkeliers zullen zoveel mogelijk bereikbaar blijven.

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.