Nieuws & Agenda

Open Boek

Woensdagavond 25 mei vond de uitreiking van de certificaten “leescoördinator” uit in de bibliotheek in Losser. Aan 19 docenten van alle basisscholen in de gemeente Losser is het certificaat uitgereikt.

Ingrid Bon, verbonden aan het instituut Rijbrink, vertelt: “Rijbrink werkt samen met Bibliotheken op provinciaal niveau en lokaal niveau. Samen met Bibliotheken ontwikkelen we hoogwaardige, passende producten en diensten die de kerntaken van de Bibliotheek ondersteunen en die haar helpen om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid van burgers.

In de gemeente Losser heb ik aan 19 leerkrachten de cursus “Open Boek” gegeven. Op de PABO leren leerkrachten hoe ze kinderen moeten leren lezen. Dit is in hoofdzaak een technisch gebeuren. In deze cursus brengen we de leerkrachten bij hoe ze kinderen plezier kunnen laten beleven aan het lezen.

Bij het vak lezen is de bibliotheek uiteraard een onmisbare schakel. Met ondersteuning van medewerkers van de bibliotheek, leesconsulenten, kunnen de leescoördinatoren de kinderen het beleven van plezier aan lezen beter gestalte geven. Ook geven de leesconsulenten advies bij het (her)inrichten van de schoolbibliotheek”.  

Open Boek

Alle kinderen houden van lezen alleen weten ze dit zelf nog niet.

Dat het basisonderwijs tegenwoordig een vrouwelijke aangelegenheid is mag blijken uit het feit dat de cursisten uit achttien vrouwen en één man bestonden. Alle cursisten hadden een lees mediaplan gemaakt dat tijdens de uitreiking van de certificaten nog eens onder de aandacht werd gebracht.

De hierboven aangehaalde kreet dat alle kinderen van lezen houden maar dat nog niet weten, is een geeft de docent natuurlijk een “boost” om dit in daden om te zetten.

Zo blijkt dat kinderen met zwijgzame ouders 615 woorden per uur horen en kinderen uit een praatgraag gezin 2153 worden per uur. Dit heeft niet alleen invloed op het lezen maar ook op het begrijpen van de leerstof in andere vakken. Een kind dat goed kan lezen, leert makkelijker.

Certificaat.

Het certificaat moet onderhouden worden door 2 keer per jaar deel te nemen aan een soort opfriscursus. Op deze manier blijft de docent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en kunnen eventuele problemen die zich voor doen, besproken worden.

De certificaten werden uitgereikt door de wethouder Marcel Wildschut die in zijn toespraak nog eens benadrukte hoe belangrijk lezen is voor een kind en hoeveel plezier hij, ook als kind, aan het lezen beleeft.

Open Boek

Woensdagavond 25 mei vond de uitreiking van de certificaten “leescoördinator” uit in de bibliotheek in Losser. Aan 19 docenten van alle basisscholen in de gemeente Losser is het certificaat uitgereikt.

Ingrid Bon, verbonden aan het instituut Rijbrink, vertelt: “Rijbrink werkt samen met Bibliotheken op provinciaal niveau en lokaal niveau. Samen met Bibliotheken ontwikkelen we hoogwaardige, passende producten en diensten die de kerntaken van de Bibliotheek ondersteunen en die haar helpen om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid van burgers.

In de gemeente Losser heb ik aan 19 leerkrachten de cursus “Open Boek” gegeven. Op de PABO leren leerkrachten hoe ze kinderen moeten leren lezen. Dit is in hoofdzaak een technisch gebeuren. In deze cursus brengen we de leerkrachten bij hoe ze kinderen plezier kunnen laten beleven aan het lezen.

Bij het vak lezen is de bibliotheek uiteraard een onmisbare schakel. Met ondersteuning van medewerkers van de bibliotheek, leesconsulenten, kunnen de leescoördinatoren de kinderen het beleven van plezier aan lezen beter gestalte geven. Ook geven de leesconsulenten advies bij het (her)inrichten van de schoolbibliotheek”.  

Open Boek

Alle kinderen houden van lezen alleen weten ze dit zelf nog niet.

Dat het basisonderwijs tegenwoordig een vrouwelijke aangelegenheid is mag blijken uit het feit dat de cursisten uit achttien vrouwen en één man bestonden. Alle cursisten hadden een lees mediaplan gemaakt dat tijdens de uitreiking van de certificaten nog eens onder de aandacht werd gebracht.

De hierboven aangehaalde kreet dat alle kinderen van lezen houden maar dat nog niet weten, is een geeft de docent natuurlijk een “boost” om dit in daden om te zetten.

Zo blijkt dat kinderen met zwijgzame ouders 615 woorden per uur horen en kinderen uit een praatgraag gezin 2153 worden per uur. Dit heeft niet alleen invloed op het lezen maar ook op het begrijpen van de leerstof in andere vakken. Een kind dat goed kan lezen, leert makkelijker.

Certificaat.

Het certificaat moet onderhouden worden door 2 keer per jaar deel te nemen aan een soort opfriscursus. Op deze manier blijft de docent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en kunnen eventuele problemen die zich voor doen, besproken worden.

De certificaten werden uitgereikt door de wethouder Marcel Wildschut die in zijn toespraak nog eens benadrukte hoe belangrijk lezen is voor een kind en hoeveel plezier hij, ook als kind, aan het lezen beleeft.

Open Boek

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.