Nieuws

Vrijwilligers kijken in elkaars keuken

Op gezette tijden organiseert Mendy Versteeg, minimaconsulente van de gemeente Losser een bijeenkomst voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Het doel is om beter van elkaar te weten wat men doet en wat de mogelijkheden zijn. 

De zaal zat vol

Het voordeel hiervan is dat de vrijwilliger in het algemeen beter weet wat de mogelijkheden zijn voor de minima. Dit keer was de bijeenkomst maandagavond 19 maart in het Parochiehuis in de Lutte. De zaal zat vol. Boven verwachting veel vrijwilligers hebben kennelijk belangstelling voor deze materie. Mendy verwelkomde de aanwezigen en toonde zich aangenaam verrast door de hoge opkomst.

Dat er veel verborgen armoede is blijkt onder andere uit het feit dat op het inwonertal van Losser, ongeveer 23 000, 500 gezinnen een betalingsachterstand van langer dan 3 maanden op hun zorgverzekeraar hebben. Ook vertelde ze dat steeds meer mensen de schaamte voorbij zijn en zich nu ook op eigen gelegenheid melden. Deze avond waren twee items aan de orde.

De PCI

PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling. Gerard Kienhuis, secretaris van deze instelling, zette uiteen wat De PCI voor mensen in een armoedesituatie kan betekenen. De doelstellingen van de PCI is onder andere de caritas (het lenigen van nood) permanent een herkenbare plaats te bieden en wil als zodanig een werkzaam instrument zijn van de parochie Maria Vlucht. Ook wil men de noden in de samenleving, ongeacht geloof en ras, signaleren en indien mogelijk doorverwijzen en begeleiden naar ander hulpinstanties. Het bieden van hulp in zowel materiële als immateriële zin waaraan niet op een andere wijze noodhulp wordt verleend.

De PCI is als het ware een vangnet wanneer op andere manieren geen hulp meer geboden kan worden. Voorbeelden hiervan zijn hulp bij eerste levensbehoeften, ondersteuning van een project in een ontwikkelingsland, meedoen in het Vrijwilligersverband Welzijn in de gemeente Losser, ondersteuning van diaconale projecten en de ondersteuning van diverse stichtingen. Alle aanvragen worden zorgvuldig en strikt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon in deze is pastoor André Monninkhof, telefoon 06 2278 6151 of per E-mail a.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl

ROZ

ROZ is een overheidsinstelling en geeft advies en begeleiding aan ondernemers in Twente en de Achterhoek. Benno Ekkelboom, Ondernemersadviseur bij ROZ Groep, gaf aan wat ROZ kan betekenen voor ondernemers. Het betreft veelal advies en begeleiding bij de start van een onderneming. Men is behulpzaam bij het tot stand brengen van een ondernemersplan. Men doet aan trainingen en coaching.

Er is een fiscaal advies en juridisch advies spreekuur. Financiering (Bbz). Advies over de administratie, huisvesting, uitkering en starten, student en starten en outplacement. Het overgrote deel ondernemers dat een beroep doet op ROZ is ZZP. Niet enkel beginnende maar ook bestaande ondernemers kunnen bij ROZ groep terecht. Silke Eitink, Senior adviseur schuldhulpverlening, vertelde onder andere welke hulp mogelijk is bij een schuldenproblematiek in het bedrijfsleven. De ROZ groep beschikt over deskundigen op alle gebied van ondernemen. Van vergunningaanvragen tot een startersadvies. Gekke vragen zijn er niet benadrukt Benno Ekkelboom. Meer informatie op www.rozgroep.nl .

 

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.