Nieuws

Toeristisch Genootschap Losser geeft geld “toeristische” ideeën

Jaarlijks heeft het Toeristisch Genootschap Losser (TGL) een geld bedrag beschikbaar om mooie toeristische projecten te ondersteunen.

Toeristenbelasting

Het TGL is eind 2016 opgericht op initiatief van voormalig burgemeester Sijbom. Uitgangspunt is om een deel van de toeristenbelasting dat jaarlijks bij de gemeente binnenkomt, als stimuleringsbedrag weer terug te geven aan de toeristisch recreatieve sector.

René Kleinsmit is voorzitter van het TGL en legt uit hoe het platform werkt. “Als TGL zijn we een onafhankelijke afvaardiging van burgers uit de gemeente Losserdie het toerisme een warm hart toedragen. Wij streven ernaar om de toeristisch recreatieve sector een impuls te geven met een mooi stimuleringsbedrag. Het maakt niet uit wie een aanvraag bij ons indient. Het kan een burger initiatief zijn of een idee van een horeca exploitant. Belangrijk vinden wij dat het initiatief onze gemeente aantrekkelijker maakt voor recreanten en toeristen!”Ook voor 2018 heeft het TGL opnieuw een budget gekregen van de gemeente Losser.

Om zoveel mogelijk mensen te inspireren om een aanvraag in te dienen, organiseert het TGL in 2018 enkele bijeen komsten op locatie. Tijdens deze bijeenkomsten komen reeds gesubsidieerde projecten aan het woord. Hopelijk stimuleert hun enthousiasme anderen tot het indienen van mooie ideeën.

 

Enkele voorbeelden van projecten die al een bijdrage van TGL kregen zijn:

  • Natuurleerpad in Beuningen Atletiekvereniging
  • Iphitos Losser voorde organisatie van de Twentse Smokkel trail.
  • VVV De Lutte–Losser-Beuningen voor een Gidsengroep en historische GPS speurtocht.

Het is zeer eenvoudig om een aanvraag in te dienen. Op de website www.toerismelosser.nl staat een formulier voor het indienen van een subsidieaanvraag.Na ontvangst van het formulier, behandelt het TGL de aanvraag in de eerstvolgende vergadering. Er is dus geen sprake van lange doorlooptijden. Als het TGL twijfelt of een initiatief wel echt effect heeft op toerisme en een langer verblijf, krijgt de initiatiefnemer wat huiswerk mee. Zo proberen we samen met de inwoners van de gemeente te werken aan een aantrekkelijk Losser

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid