Nieuws

Paasbrunch Zonnebloem

Woensdag 28 maart was er bij café Heijdemann een paasbrunch georganiseerd door de Zonnebloem afdeling Losser-Overdinkel van 11.00 tot 14.00 uur. In de uitnodiging aan de gasten van de Zonnebloem stond dat er een bijzondere gast kwam op de brunch.

In feite kwamen er twee bijzondere gasten. Ruim 65 gasten waren aanwezig om van de lekkernijen van de kokkin van Heijdemann te genieten.

1e Bijzondere gast

De voorzitter Elise Droste verwelkomde iedereen en gaf het woord aan de 1e bijzondere gast, tenminste voor zover je van een bijzondere gast kunt spreken als dit Jan Riesewijk betreft. Want Jan komt altijd bij de Zonnebloem hij is er namelijk de ambassadeur van. Hij had zijn accordeon meegenomen. En Jan Riesewijk betekent gezelligheid. Maar als hij zijn accordeon (trekkast) bij zich heeft, betekent dat dubbele gezelligheid.

Paasbrunch Zonnebloem

Jan vertelde een stukje te zingen dat in feite al eens eerder op het programma van de Zonnebloem heeft gestaan. Het stukje is destijds geïnitieerd door de vrijwilligster Els ter Braak. In verband met het overlijden van Els is dit stukje toen niet opgevoerd. Jan en de organisatoren vonden het nu wel een goed moment om dit stukje te doen, ook als eerbetoon aan Els. Jan deelde het refrein uit aan de aanwezigen en verzocht ze allemaal mee te zingen. De tekst is geschreven op de melodie van het oude liedje: ”Een karretje op de zandweg reed.” Het refrein ging als volgt: “Vaak proaten wie over de oale tied, was’t better of slechter? Wie weet het niet!

Toch denkt wie nog vaak an vrooger! Nen hoes vol kinner, ne bottram met smoolt, fenuuspot stokkern met boeskenhoalt. Roosenkraans bidden en dan noar bed, dat was toen ne vaste tred. ”In de verzen kwam het verschil in tijd en vermaak naar voren. De kinderen vermaakten zich vroeger met een “Knikkerbuul” en hadden nog geen computers. Een mooi optreden van Jan en de aanwezigen genoten zichtbaar van de mooie teksten.

2e Bijzondere gast

Toen de gasten met de paasbrunch bezig waren, kwam Lossers eerste burger Cia Kroon binnen. In haar toespraak vertelde ze blij te zijn dat ze de functie van burgemeester in Losser gekregen had. Dat ze Losser een hele fijne gemeente vond en met vriendelijkheid en warmte was ontvangen. Dat ze op zoek was naar een woning in Losser. De aanwezigen waardeerden het erg dat ze aanwezig was en ze hadden heel veel vragen aan haar. En Cia gaf antwoord op alle vragen. Over haar gezinssamenstelling. Waar ze nu woont en over de verhuisplannen.

Er werden ook vragen gesteld over de kosten van de regiotaxi en obstakels voor rolstoelers in de Gronausestraat. Uiteraard kon ze gezien haar korte tijd in Losser geen antwoord op dit soort vragen geven. Ze neemt de vragen mee en zal er op terug komen. En Cia heeft heerlijk met de gasten mee gebruncht.

Paasbrunch Zonnebloem

Geslaagde dag

Het was een geslaagde dag. Elise Droste bedankte allen voor hun aanwezigheid en de vrijwilligers in het bijzonder voor hun nuttige bijdrage. Ze vertelde nog een leuke anekdote. Jan Riesewijk had op Radio Oost de weerspreuk gegeven. Die als volgt luidde:

“In Losser schient altied de zön. Ok as’t reeng’t” Waarbij ze zelf aanvulde dat in Losser uiteraard altijd de zon schijnt, want in Losser hebben we de Zonnebloem.

Paasbrunch Zonnebloem

Paasbrunch Zonnebloem

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.