Nieuws

Ontwikkeling locaties De Vereniging en Aloysiusschool in gevaar

De firma Luijerink aan de Kerkstraat in Losser heeft niet alleen een slagerij maar ook een slachterij. Er is nu discussie met de gemeente over de zgn. stankcirkel waardoor plannen voor de ontwikkeling van zowel het terrein Aloysiuschool als van de voormalige Vereniging en de panden van Hanterink en Riesewijk Gronausestraat 5 en 7 ter discussie staan.

De gemeente wil volgens documenten die in het bezit zijn van Hallo Losser de stankcircel bepalen op 25 meter rondom het bedrijf. Een stankcirkel die slagerij Luijerink enkele jaren geleden zelf zou hebben aangevraagd. Dit is volgens Luijerink nooit aangevraagd om redenen dat dit dan een gezonde bedrijfsvoering volledig onmogelijk maakt.

"Je koopt een Ferari en je vraagt de garage de motor af te stellen zodat hij niet harder kan dan 80 km/uur" aldus Luijerink. Volgens de jurist van Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie die namens het slachtbedrijf van de familie Luijerink de gemeente heeft aangeschreven zal het verkleinen van de bewuste circel dan ook de huidige voortzetting van het bedrijf in gevaar brengen.

"Verkleining van de milieucirkel brengt niet alleen de toekomstige voorzetting in gevaar, maar zelfs de huidige exploitatie. De (geldelijke) schade, die familie Luijerink zal lijden, is niet in verhouding tot het (geldelijke) voordeel van belanghebbenden bij de gewenste wijziging van het bestemmingsplan" staat er te lezen in het verzoek aan de gemeente om hier van af te zien.

Slachterij en stalling voor het vee.

De slachterij heeft volgens het document een koelcapaciteit van 45 GVE (Groot Vee-Eenheid). Voorafgaand aan de slacht worden de dieren 2 a 3 dagen eerder aangevoerd. Bij de slachterij zit een stalling voor vee. Deze stalling heeft een capaciteit om 25 koeien te stallen en 40 varkens.  De bijbehorende mestkelder heeft een inhoud van 8 kuub.

Gegeven de capaciteit kunnen volgens de wettelijke normen onder toezicht van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) 45 koeien per dag worden geslacht. Wanneer er één dag wordt geslacht (op de maandag), dan staan de dieren in ieder geval het weekend op stal. Wanneer drie dagen wordt geslacht, staan er zeven dagen dieren op stal. 

Noodslachtplaats

De slachterij heeft tevens de functie van noodslachtplaats: het slachten in geval van een noodsituatie. Dit betekent dat er 24 uur per dag 7 dagen per week, op elk tijdstip veewagens kunnen komen. Zo een recent voorbeeld uit de praktijk: van woensdag nacht op donderdag ochtend om 03.00 uur. Dit betekent dan dat als er om 03.00 uur een veewagen gaat lossen met een dood dier dat uit de veewagen gesleept moet worden. Hierna moet de veewagen ook schoon gemaakt worden. 

"In concreto betekent dit dat het bedrijf van familie Luijerink niet meer zou kunnen voldoen aan deze wettelijke normen en zij in het verlengde hiervan hun bedrijf niet meer zouden kunnen voortzetten" aldus de jurist. 

Projecten in gevaar.

Als de familie Luijerink gelijk krijgt dan kan de firma Bouwma niet bouwen op het terrein van de voormalige Vereniging naast de kerk aan de Gronausestraat. Maar daardoor komt ook het plan van de gemeente voor het terrein van de voormalige Aloysiusschool in het geding.

Volgens Henk Luijerink speelt het drama al meer dan 15 jaar. Er zijn al vier wethouders bij betrokken geweest. "Diverse beloftes die nooit zijn na gekomen" zegt de slachter "met zelfs één wethouder die in het bijzijn van anderen waaronder een ambtenaar mij de complete Aloysiuslocatie heeft aangeboden voor een voor ons haalbaar bedrag om reden zoals hij zei daarmee de lang slepende kwestie te beëindigen. Ik vroeg tot die avond bedenktijd waarmee hij akkoord ging. Maar een uur later belde een ambtenaar met de mededeling dat de bewuste wethouder zich had vergist".

De gemeenteraad van Losser zal zich binnenkort buigen over deze kwestie.

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast voor  als start-up coach voor Novel-T en EIT Digital. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.