Nieuws

Nieuwe Sporthal de Fakkel

Een nieuwe duurzame sporthal voor Losser. Een ‘all electric’ sportgebouw zonder gasaansluiting.

Extra krediet 

Het college van B&W heeft besloten om de bouw van de nieuwe sporthal De Fakkel in Losser voorlopig te gunnen aan Bouw- en betonbedrijf Löwik uit Almelo. Voorwaarde is wel dat de gemeenteraad een extra krediet van bijna 1,3 miljoen euro ter beschikking stelt. Onder de streep worden de jaarlijkse exploitatielasten voor de nieuwe sporthal ca. 12.000 euro hoger dan voor de oude Fakkel. Dan staat er een duurzame sporthal voor de komende 40 jaar.

In nauw overleg

Wethouder Marcel Wildschut: “we krijgen daarvoor een prachtige, duurzame en efficiënte sporthal. Het wordt een all electric sportgebouw zonder gasaansluiting. Eerder hebben we, in nauw overleg met de hoofdgebruikers (Twents Carmel College, Combinatie ’64 en Volley ’68), al gekozen voor een sporthal met een afmeting van 26 x 67 meter. Deze sporthal is qua sport oppervlakte nagenoeg gelijk aan de huidige Fakkel, maar veel efficiënter in te zetten, omdat ze opdeelbaar is in drie zaaldelen van 22x26 meter. Overdag kan het voortgezet onderwijs zo gebruik maken van 2 zaal delen en het basisonderwijs van 1 zaal deel.  Na schooltijd maken de sportverenigingen gebruik van de drie ruime zaaldelen. In deze variant is het mogelijk dat handbal Combinatie ’64 twee zaaldelen (= 1 handbalveld) en Volley ’68 één hal deel (= 2 volleybalvelden) gelijktijdig gebruiken. Dat is ideaal.”

350 extra zonnepanelen

De investeringskosten voor de nieuwe sporthal vallen wel hoger uit dan oorspronkelijk begroot. Wildschut: “belangrijkste reden is dat de huidige markt de bouwprijzen sterk opdrijft. Bovendien investeren we nu ook nog in 350 extra zonnepanelen (in totaal komen er 600 op het dak te liggen), zodat we op termijn geld besparen op energie. Prettig is ook dat het voorstel van Löwik, van de drie inschrijvers, zowel qua ontwerp als prijs als beste uit de bus kwam bij de adviescommissie én bij de beoordelingscommissie.

Explotatie horeca

Zoals het er nu naar uit ziet, zullen de handbal en volleybal verenigingen de horeca gaan beheren. Ook zal het sterrengala weer in de Fakkel plaats vinden. Er komen 80 parkeerplaatsen extra. De fietsenstalling zal inpandig zijn. 

Design, Build & Maintain 

Bijzonderheid is dat we het project middels de methode Design, Build & Maintain hebben aanbesteed. Opdrachtnemer Löwik verzorgt op die manier het ontwerp van de nieuwe sporthal, de sloop van de bestaande sporthal, de bouw van de nieuwe sporthal én het onderhoud van de nieuwe sporthal voor een periode van 15 jaar. Dat scheelt ons de komende 15 jaar aan onderhoudskosten.

Naast de stijgende bouwkosten en de extra investeringen in duurzaamheid moeten we nu ook rekening houden met aanpassingen in de wetgeving” aldus Marcel Wildschut. “Per 1 januari van dit jaar kunnen we de btw namelijk niet meer terugvragen. Ter compensatie gaan we een beroep doen op de Specifieke uitkering voor gemeenten voor gemeentelijke uitgaven aan sport (SPUK). Deze compensatie bedraagt voor de Fakkel 17,5% van de totale investering inclusief btw.

12 maart besluit de gemeenteraad

Op dinsdag 26 februari aanstaande wordt het collegevoorstel besproken in de commissie Bestuur en Samenleving. Op 12 maart besluit de gemeenteraad. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel kan in het najaar van 2019 worden begonnen met de sloop van de oude sporthal en start aansluitend de nieuwbouw. De ingebruikname van de nieuwe sporthal is dan gepland in augustus 2020.

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid. Ben geboren in Weesp en ben later verhuisd naar Enschede.  Nu woon ik samen met mijn man 30 jaar in Losser, ben moeder van een dochter.  Via het vrijwilligerswerk binnen de VVV De Lutte-Losser, heb ik 11 jaar als beroepskracht gewerkt bij de VVV-Ootmarsum.