Nieuws

Nieuw entreebord Sportpark Het Wilpelo

Dinsdagmiddag 15 januari om 15:30 uur hebben burgemeester Cia Kroon en wethouder Harry Nijhuis een nieuw entreebord voor Sportpark Het Wilpelo in Overdinkel onthuld.

Het oude bord heeft er 40 jaar gestaan. Hockey Club Losser schenkt dit bord als dank voor de hartelijke ontvangst van de aanwezige sportclubs met name Sportclub Overdinkel. Voorafgaand aan de onthulling bezochten de burgemeester en wethouder, vergezeld van bestuursleden van de 4 verenigingen, de accomodaties op Sportpark Het Wilpelo.

Karatevereniging Heiwa

Heiwa (weg naar vrede) bestaat sinds 1982 en heeft momenteel 12 leden (senioren). Dit lijkt weinig maar gezien de beschikbare ruimte is 15 tot 20 leden het maximum. In het verleden heeft de vereniging ook veel jeugd gehad maar toen de karatetraining ging ontaarden in een kinderopvang is men daar mee gestopt. Het gebouw wordt ook gebruikt door Judo Losser en de Vogelvereniging Edelzang.

Sportclub Overdinkel

13 jaar geleden ontstaan uit de fusie OSV / ASVO en is bloeiende vereniging met 650 leden waarvan 350 jeugd. Er zijn 75 dames / meisjes lid. Ze beschikken over een fraaie accomodatie met kantine en kleedkamers. en beschikken over 3 wedstrijdvelden en 2 trainingvelden (1 veld is afgestaan aan Hockeyclub Losser). 

De club besteedt veel aandacht aan "normen en waarden". Met ondersteuning van TRIAS en subsidie van de gemeente wordt veel energie gestoken in het verbeteren van het gedrag van de jeugd.

Tennis Club Overdinkel

Bij deze vereniging ligt de nadruk sterk op de voorjaarscompetitie en het "Prik en Prak" toernooi. Door het dalende ledental (150 leden waarvan 40 jeugd) overweegt het bestuur de 5e baan komend jaar buiten gebruik te stellen om kosten te besparen.

Hockey Club Losser

Opgericht in 2015 en na wat omzwervingen in Overdinkel terecht gekomen, waar ze warm ontvangen zijn door Sportclub Overdinkel, waarvan ze de kantine een kleedkamer en 1 veld gebruiken. De hockeycompetitie wordt op kunstgras gespeeld, maar beginnende verenigingen krijgen dispensatie hiervan. Door de verhuizing naar Overdinkel en het ontbreken van kunstgras is het ledental gezakt van 140 naar 105 (ca. 15 senioren). 

Er wordt nu druk achter de schermen gewerkt aan de realisatie van een kunstgrasveld dat ca. € 350.000 kost. Met behulp van gemeente en sponsoren hoopt de club eind 2019 te kunnen starten met de aanleg hiervan.

Na de onthulling van het entreebord sprak wethouder Nijhuis de aanwezigen toe. Hij dankte de verenigingen voor hun gastvrijheid en sprak zijn bewondering uit voor de accomodaties en het vele werk dat de vrijwilligers uitvoeren. Zonder hen zijn dergelijke voorzieningen niet in stand te houden.

 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.