Nieuws

Inloopavond Platform Losser

Gisteren werd tijdens de inloopavond van Platform Losser gediscussieerd over o.a. het Centrum Plan, hondepoep en te hard rijden in woonwijken.

Ongeveer 25 Lossernaren, waaronder vertegenwoordigers van de politieke partijen en het college bezochten de avond op Erve Kraesgenberg. Platform Losser is de dorpsraad voor Losser en heeft als doelstelling "het bevorderen van de leefbaarheid van Losser door het verbinden, faciliteren, informeren en/of initiëren van initiatieven.”

Voorzitter Harry Bloemen opende de avond en liet weten dat de contact tussen het platform en de gemeente erg goed zijn. "We krijgen snel informatie waar we om vragen en er wordt wel eens gezeg dat we meer weten dan de Raad. Maar dat is natuurlijk niet zo" zegt de voorzitter met een knipoog.

Naast Bloemen waren ook de bestuurleden Jan Prins, Herman Boek en Nicky Luttikhuis aanwezig. Wethouder Jan Martin van Rees was er namens het college en van Burgerforum waren Lies ter Haar, Henk Filipsen en Wim van Harte aanwezig. 

Parapluplan Centrum Losser

Bij het onderwerp over het plan voor het nieuwe centrum van Losser kwam al snel de situatie van het verpouperde postkantoor naar voren. Ook de plannen voor de Aloysiusschool werden hier al snel in betrokken. Volgens een aantal aanwezigen is er geen behoefte aan meer supermarkten in Losser maar uit onderzoek blijkt volgens het platform dat Losser over relatief weinig supermarkten beschikt vergeleken met andere gemeenten. 

Er blijkt een gedefinieerd centrum te zijn in Losser waar buiten geen supermarkten gerealiseerd mogen worden. Zo mag er geen supermarkt komen in woonwijk de Saller.

Wethouder van Rees merkt op dat Losser een heel groot centrum heeft waar winkels ver uit elkaar liggen, en dat maakt het lastig. Eén van de aanbevelingen is dan ook het centrum compacter te maken.

Inspraak op het Parapluplan Centrum Losser is mogelijk tot 16 oktober. Hier plan is hier te downloaden.

Horecaplein

Ook ging de discussie over het  te realiseren horecaplein. Het horecaplein gaat volgens Harry Bloemen niet alleen over het plein rondom de oude toren, maar ook om het gebied daarbuiten zoals de Teylerstraat. "Belangrijk is dat het samenklontert tot een geheel" zegt Bloemen. "Ondernemers op de Brink willen misschien wel naar het plein om uit te kunnen breiden".

Bij de realisatie van een horecaplein zou het oorlogsmonument moeten verhuizen. Uit de enquête die het platform tijdens het Bruegheliaans Festijn hield blijkt dat er veel stemmen opgaan om het oorlogsmonument te verplaatsen naar park bij de Maria Kerk.

Huisvesting

Ben van Lochem hield een pleidooi voor het realiseren van apparrtementen voor ouderen in het hogere segment. Nu kunnen ouderen die een appartement willen kopen of huren nauwelijks terecht in Losser. In de omliggende gemeenten zou dit wel kunnen waardoor deze categorie Lossernaren het dorp zouden moeten verlaten om hun woonwensen te kunnen realiseren.

Van Lochem kreeg bijval voor zijn stelling en Harry Bloemen zegt toe een duidelijk statement te maken naar de gemeenteraad over dit onderwerp.

Inloopavond Platform Losser

Kraesgenberg

Erve Kraesgenberg wordt door platform Losser genoemd als een van de mooiste locaties van Losser om toeristen te trekken. "Maar er komen maar een paar toeristen per dag" zegt de voorzitter. De stichting die het historische erf beheerd geeft aan dat er diverse activiteiten ontwikkeld gaan worden en dat de huurprijs van de boerderij om bijvoorbeeld een feest te geven drastisch naar beneden wordt bijgesteld.

Hardrijden en hondepoep

De twee uur die was gepland voor de avond ging snel voorbij en onderwerpen als hardrijden in de woonwijk en hondepoep kwamen pas aan de orde in de rondvraag. De gemeente heeft een hondepoep beleid ontwikkeld maar is van mening dat het de verantwoording en plicht van de hondebezitter is om de uitwerpselen op te ruimen. Een ergenis van een aantal aanwezigen is dat dit overdag vaker gebeurd dan 's avonds. 

Ook het rijden met hoge snelheid door woonwijken is een ergenis en levert gevaarlijke situaties op. Aan de Nitertweg is in maar onderzoek gedaan waaruit blijkt dat op deze weg waar de maximum snelheid 30km/u is gemiddeld 45-50 wordt gereden, met uitschieters naar 80 km/u. Maar liefst 85% van de automobilisten rijdt hier te snel.

Op de vraag of bekend is dat MAVO De Esch over een aantal jaren gaat sluiten wordt ontkennend beantwoord. Dit is bij het platform niet bekend. Wethouder van Rees kent de geruchten ook niet en hij geeft aan dat hem dit zeer onwaarschijnlijk lijkt.

Meningen

Harry Bloemen sluit de avond af met de belofte dat alle ideeen en opmerking worden samengevat in een boekje dat aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. "Ik ben tevreden over deze avond en ik ben blij met de duidelijke meningen die naar voren zijn gekomen" zegt Bloemen tot besluit.

Inloopavond Platform Losser


Bekijk de reacties op onze Facebook pagina:

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast voor  als start-up coach voor Novel-T en EIT Digital. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.