Nieuws

Op iedere vierkante meter een hondenkeutel

De mooi aangelegde wijk rond het Pastoor Blokhofpad in Losser is een zeer geliefd gebied om honden uit te laten. Niet erg, mits de hondenbezitters de uitwerpselen van hun viervoeter opruimen. Fiets- en voetpaden worden gebruikt door auto’s. Grasvelden en speeltuintjes worden gebruikt door auto’s. 

Gedateerd

Speeltuintjes zijn gedateerd en de toestellen zijn alleen geschikt voor de oudere jeugd. Op een grasveldje geplaatste palen om er een volleybalnet tussen te spannen worden niet meer gebruikt sinds in elk geval 1996. In het zand onder de speeltoestellen verstoppen de katten uit de buurt hun fecaliën. Ook de achter de wijk aangelegde prachtige vijver met daaromheen een mooi fiets- wandelpad ligt vol uitwerpselen. Op het laagste punt is het pad stuk gereden door auto’s, terwijl het niet de bedoeling is dat auto’s daar gebruik van maken. Kortom, achterstallig onderhoud, slecht gedrag van hondenbezitters en een gemeente die zich niet inzet voor deze wijk, maken het tot een afglijdend geheel. Hoewel de hondenbezitters zitten natuurlijk niet te wachten op een BOA die je gaat bekeuren omdat je hond niet aangelijnd is.

Ergernissen

Buurtbewoners ergeren zich aan deze situatie. In augustus 2017 is er een protest van de buurtbewoners geweest. Grote spandoeken met teksten over de overlast van hondenpoep sierden de wijk. Hallo Losser heeft er een artikel over geschreven op 25 augustus 2017. Er werd niets op de protesten uitgedaan. Een wijkbewoner heeft onlangs een brief aan de gemeente gestuurd met het verzoek er alsnog iets aan te doen. De inhoud van deze brief, vanwege de privacy geanonimiseerd, staat hier onverkort weergegeven.

Brief bewoner

Geachte Gemeente,

Tot mijn grote ergernis is er een zwaar overschot aan poepende katten en poezen in de buurt, die s ’nachts hun behoefte doen in de speeltuin aan de Roveniuslaan/Marcelinuslaan/Pastoor Blokhofpad. Graag zou ik zien dat er maatregelen worden getroffen om het zand te verwijderen en veilige speltegels te plaatsen. Er zijn honden die het ook weer opgraven en opeten en dat zorgt weer voor verspreiding van ziektes. Tevens ligt het vol met hondenpoep en ik stoor mij daar vreselijk aan. Je kunt nergens lopen of je kind staat wel weer in de stront. De ziektes die katachtigen verspreiden kunnen ernstige gevolgen hebben voor een kind. 

De speeltuin is tevens al enkele jaren oud en is toe aan vernieuwing. D.w.z. dat er speeltoestellen komen voor kinderen van 0 tot 10 jaar. En niet speeltoestellen zijn van 14 tot 20 jaar want die kinderen die erbij kunnen of veilig kunnen spelen zijn al te oud om in de speeltuin te spelen. Het is dus meer een hangplek voor de jeugd. En voetballen bij de goaltjes of graven in het zand is niet verantwoord. Er zijn prachtige speeltuin velden geplaatst in vele wijken in de gemeente Losser, alleen deze is echt niet geschikt door bovengenoemde redenen.

Misschien dat u het hondenbelasting geld daaraan kunt besteden als troost voor de overlast van de vele ontlasting die er ligt vooral aan de Pastoor Blokhofpad dat grasveld ligt vol. De twee volleybal palen zouden daar na 22 jaar niet meer gebruikt te hebben ook verwijderd moeten worden. Die zijn verroest en vergane glorie. En als laatste zou u hondenpoepzak afvalbakken kunnen plaatsen in deze buurt en rond om de vijver. De prullenbakken stinken van stront die door de goede hondenbezitters wel opgeruimd zijn. 

Tevens zou ik graag aankaarten dat er als gekken wordt gereden naast de Pastoor Blokhofpad richting de speeltuin. Daar wordt met volle vaart alles kapot gereden door de mensen die er aanwonenden zijn of wel visite. Kinderen zijn zich niet veilig. Het was vroeger afgesloten door een paal en die is verwijderd. Het verbaasd mij dat er nog geen grote ongevallen zijn geweest met kinderen op kleine fietsjes of lopend.

De gemeente plantsoenen dienst rijdt ook alles kapot om gezellig pauze te houden op een plek waar het verboden is met auto’s te komen. Rondom de vijver en speeltuin is het asfalt verwijderd voor een soort stoffige modder en zand. Het is niet normaal hoeveel ellende dat aan onze huizen geeft en je mag wel een stel lieslaarzen meenemen om de hond uit te laten. Het huis ligt constant vol modder. Wij zijn de laatste die in Losser geholpen worden volgens mij.

In de reactie van de gemeente meldt men ook dat in het centrum van losser honden poep afvalbakken zullen komen. Maar wij zijn geen centrum? Als ik morgen een petitie houdt hier bij de vijver dan heb ik binnen twee uur vijftig handtekeningen van de hondenbezitters. We betalen over de 100 euro aan hondenbelasting. Er wordt niks gedaan. De aanliggende weilanden van de vijver zijn eigendom van de gemeente. Laten ze daar eens een hondenlosloop ruimte maken. Met een voorbeeld aan de gemeente Oldenzaal. Op het hulsbeek is een fantastisch gebied. We worden hier voor over de 100 euro bekeurd als de hond losloopt. Het is al met al een schande. Er wordt al jaren niks voor de hondenbezitters en/ of de buurt gedaan. Ik hoop dat u wat kan betekenen. 

Met vriendelijke groet, ………………………………

 

Antwoord gemeente

Geachte ……………,
Bedankt voor uw melding. Wij hebben deze in goede orde ontvangen onder nummer: …...

Gemeente Losser heeft het Hondenbeleidsplan vastgesteld om maatregelen te kunnen treffen waarmee we overlast veroorzaakt door hondenpoep kunnen beperken. De Gemeenteraad heeft op basis van dit plan besloten om hondenpoepbakken te (laten) plaatsen in de kernen van de Gemeente Losser. Deze zullen medio 2018 geplaatst worden. Wij registreren derhalve uw melding, maar kunnen echter op dit moment nog geen actie ondernemen. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met dhr. M. Hijkoop (Mail: m.hijkoop@losser.nl / Tel: 0612075472)

Met vriendelijke groet ………………….

 

Politiek

Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn en de lokale politieke partijen zich gaan vestigen op het pluche kunnen ze als eerste beginnen met dit soort overlast aan te pakken. De gemeenteraad zal overtuigd moeten worden van dit soort wantoestanden waarvoor qua bestrijding en het weer op orde brengen geen kapitalen nodig zijn. Een gemeente die in Overijssel het hoogste bedrag aan hondenbelasting binnenhaalt maar nagenoeg niets besteedt aan de overlast van honden komt niet geloofwaardig over.

Dus politieke partijen moeten en kunnen zich inzetten voor de betere leefbaarheid in de wijk. Dit stond bij de meesten ook in het verkiezingsprogramma. De gemeente Losser gaat er trots op dat iedereen democratisch mee mag praten en meebeslissen. En gelukkig is dat ook het geval bij bijvoorbeeld de renovatie van de Gronausestraat in Losser. Nu deze hondenoverlast een probleem een omvang wordt van formaat is ingrijpen hier ook van belang.

Handhaving

Naleving van regels valt en staat bij handhaving. Als voorbeeld kan hier het parkeerbeleid in het centrum van Losser aangehaald worden. De gemeente Losser geeft aan dat Losser parkeer vriendelijk is. Enkel een parkeerkaart is voldoende. Nou dat is zelfs niet nodig. Als je ’s morgens je auto in het centrum parkeert en je haalt ‘m ’s avonds weer op is er niets aan de hand. Om bij het onderwerp te blijven, er is geen hond die er naar kijkt. Uiteraard dient in de eerder genoemde wijk met de overlast ook gehandhaafd te worden. Als daar Boa’s zouden komen om een daadwerkelijke controle uit te voeren met het beleid van bekeuren bij overtreding, zou dat heel veel helpen.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.