Nieuws

Historische kring Losser en Holocaust Namenmonument Nederland

Historische Kring Losser, adopteren de namen van de 10 joodse inwoners van Losser, die werden weggevoerd en nooit zijn teruggekomen. Het Nederlands Auschwitz Comité heeft het initiatief genomen voor een Holocaust Namenmonument. In december 2016 is het ontwerp voor het monument, gemaakt door de wereldberoemde architect Daniel Libeskind, gepresenteerd.

Eerste gedenkteken

Dit nationale monument zal het eerste gedenkteken zijn met de namen van de 102.000 Joden en 220 Roma en Sinti die in de oorlog zijn vermoord. Het komt te staan aan de Weesperstraat in Amsterdam, ter hoogte van de Hermitage en de Protestantse Diaconie, en in de nabijheid van belangrijke Joodse culturele instellingen als de Portugese Synagoge en het Joods Historisch Museum.

Labyrint

Als bezoekers straks de gedenkplaats binnenkomen treden zij een labyrint van gangen tegemoet met aan beide zijden twee meter hoge bakstenen muren die de boodschap ‘in herinnering aan’ dragen. Op elk van de 102.000 stenen wordt een naam, geboortedatum en de leeftijd bij overlijden gegraveerd, zodanig dat de namen van de slachtoffers aanraakbaar zijn.

Van ontschatbare waarde

Voor nabestaanden is het van onschatbare waarde een plaats te hebben waar zij hun familieleden kunnen herdenken. Zo worden de namen van de slachtoffers van de Holocaust aan de vergetelheid onttrokken. Het monument heeft bovendien betekenis als schakel tussen verleden, heden en vooral toekomst. Herdenken is niet alleen voor hen die zich de oorlog kunnen herinneren. Het is juist ook voor hen die de oorlog niet hebben meegemaakt. Voor de kinderen van hen die het meemaakten, voor hun kleinkinderen en voor de volgende generaties. Bovendien draagt het monument bij aan het historisch besef waar oorlogen toe kunnen leiden en vormt het een aansporing voor bezinning en educatie over de Tweede Wereldoorlog.

10 Joodse inwoners van Losser

Het monument wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door aan het publiek de mogelijkheid te bieden namen te adopteren. De Historische Kring Losser heeft op dit initiatief gereageerd door de namen te adopteren van de 10 joodse inwoners van Losser, die werden weggevoerd en nooit zijn teruggekomen. Hun namen zijn vermeld op twee certificaten die de HKL van het Nederlands Auschwitz Comité ontving, maar zijn ook in Losser terug te vinden op de Stolperstenen, die in 2013 zijn gelegd bij de woonhuizen  Brinkstraat 14, Scholtinkstraat 195 en Gronausestraat 163.

Namen adopteren of het initiatief op een andere manier steunen kan onder andere via de website www.namenmonument.nl Het adopteren van één naam kost 50 euro. Uw bijdrage geldt als een donatie aan een culturele ANBI. Daarom is uw donatie bij uw belastingaangifte voor 125% aftrekbaar.

 

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid.