Nieuws

Dankwoord van Joop Hassink (nog even wethouder)

Wethouder Joop Hassink wil graag iedereen bedanken via onderstaande brief

Beste inwoners van de gemeente Losser,

Op vrijdag 6 april hield ik mijn officiële afscheidsreceptie van de gemeente Losser. Wat overweldigend was de belangstelling. De wachtrij liep zo ver uit dat velen de conclusie trokken dat er geen wachten aan was en zij zijn niet aangesloten in de rij. Alle begrip daarvoor. Om 18.15 uur schudden wij de laatste handen, waar dat wel een uur eerder gepland was. Hadden wij alle cadeaus persoonlijk in ontvangst genomen dan was het waarschijnlijk na 20.00 geworden. Alleen al met het uitpakken en bekijken van de cadeaus zijn wij zaterdagmiddag, met een kleine pauze, van 12.00 uur tot 19.00 uur bezig geweest. Wij zijn rijkelijk bedacht.

Goed dat wij ook wijn inkopen bij de plaatselijke slijterij. Veel geschonken wijnen waren exact die wijn die wij ook bij de plaatselijke slijterij, in Losser dus, kopen.

Trees en ik willen u allen danken voor de warme woorden; op tekst of mondeling. Met erg veel plezier heb ik mijn wethouderschap in Losser vervuld en wist mij in het representatieve altijd vergezeld door mijn echtgenote Trees. Ook voor de aandacht die hiervoor was zijn wij dankbaar.

Ik heb met enorm veel plezier en enthousiasme in de gemeente Losser gewerkt. Trees en ik hebben genoten van veel mooie momenten in de gemeente Losser. Een gemeente met inwoners waar een enorme kracht in zit. Een kracht die je op deze manier niet in een grote stad ziet. Men zet er met elkaar de schouders onder en daardoor is het ook meer van de inwoners samen.

Men sprak van rust en financiën op orde. Er is ondanks de financiële situatie veel gerealiseerd de afgelopen jaren. Er staan ook veel mooie plannen op stapel en dat betekent dat er de komende twee a drie jaar verder gebouwd gaat worden in de gemeente Losser. Met emotie laat ik dat achter me. Regelmatig zal ik door de gemeente Losser rijden om te genieten van wat gerealiseerd is en te zien hoe dat wat wij op de rails hebben gezet zich verder ontwikkelt.

Ook namens Trees, het ga u goed.

Joop Hassink,

Nog even wethouder gemeente Losser.

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid.