Nieuws & Agenda

Inloopbijeenkomst Natura 2000 Punthuizen-Stroothuizen

Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel houden een inloopbijeenkomst over het herstellen van de natuur in het Natura 2000 gebied Punthuizen-Stroothuizen. De bijeenkomst is op donderdag 13 april tussen 16.30 uur en 20.30 uur in de Schaapskooi in Stroothuizen (Stroothuizerweg 37, Denekamp). Belangstellenden zijn van harte welkom. Bezoekers kunnen tijdens de inloopbijeenkomst het definitief ontwerp van het natuurherstelproject komen bekijken. Er is informatie over de eerste fase van de uitvoering en het projectteam staat klaar om vragen te beantwoorden.

Voorbereidingen

Inmiddels zijn de ontwerptekeningen gereed en zijn de voorbereidingen gestart voor de uitvoering van de eerste fase van de werkzaamheden in het najaar van 2023.

Wat is er aan de hand

De natuur in Punthuizen Stroothuizen en Beuninger Achterveld staat, net als alle andere natuur in Nederland, onder druk. De kwaliteit van de natuur neemt af en tegelijkertijd nemen de invloeden van buitenaf toe. Om het Natura 2000-gebied te beschermen voor de toekomst, is natuurherstel hard nodig. Zo kunnen kwetsbare planten en dieren er blijven leven en kunnen wij ervan blijven genieten.

Wat gaan Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel doen

De oorspronkelijke hoge delen (dekzandkoppen) en lage delen (slenken) in het landschap worden hersteld zodat voedselarm grondwater dankzij de verschillende leemlagen en hoogteverschillen gemakkelijk aan de oppervlakte kan komen. Het oorspronkelijke glooiend landschap wordt weer zichtbaar. Om het landschap open te houden en water beter vast te houden in het gebied, worden sloten en greppels gedempt en berken en grove den verwijderd, omdat deze per dag honderden liters water verdampen.

Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld zijn restanten van het vroegere omvangrijke heidelandschap (Denekamperveld) in Oost Twente. Door de jaren heen is dit grote gebied versnipperd geraakt in kleine stukjes natuur. Deze mini enclaves worden weer met elkaar in verbinding gebracht waardoor er een robuuster en aaneengesloten natuurgebied ontstaat. Ook de schapen van schaapskooi Stroothuizen helpen mee om de natuur weer gezond en veerkrachtig te maken. Door begrazing ontstaat meer verschil in structuur van de heide. Dat levert meer voedsel voor insecten, vogels en andere dieren op.

Staatsbosbeheer werkt in opdracht van de provincie Overijssel en de werkzaamheden zijn onderdeel van een landelijke aanpak om de natuur te herstellen en weerbaarder te maken tegen de negatieve effecten van buitenaf zodat de natuur weer volop kan floreren.

Contact

Bezoekers kunnen tijdens de bijeenkomst vrij binnenlopen tussen 16.30 uur en 20.30 uur. Zij die op dit tijdstip niet kunnen komen en toch vragen hebben, kunnen contact opnemen via punthuizenstroothuizen@staatsbosbeheer.nl

Foto's : Bekhuis fotografie

Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel houden een inloopbijeenkomst over het herstellen van de natuur in het Natura 2000 gebied Punthuizen-Stroothuizen. De bijeenkomst is op donderdag 13 april tussen 16.30 uur en 20.30 uur in de Schaapskooi in Stroothuizen (Stroothuizerweg 37, Denekamp). Belangstellenden zijn van harte welkom. Bezoekers kunnen tijdens de inloopbijeenkomst het definitief ontwerp van het natuurherstelproject komen bekijken. Er is informatie over de eerste fase van de uitvoering en het projectteam staat klaar om vragen te beantwoorden.

Voorbereidingen

Inmiddels zijn de ontwerptekeningen gereed en zijn de voorbereidingen gestart voor de uitvoering van de eerste fase van de werkzaamheden in het najaar van 2023.

Wat is er aan de hand

De natuur in Punthuizen Stroothuizen en Beuninger Achterveld staat, net als alle andere natuur in Nederland, onder druk. De kwaliteit van de natuur neemt af en tegelijkertijd nemen de invloeden van buitenaf toe. Om het Natura 2000-gebied te beschermen voor de toekomst, is natuurherstel hard nodig. Zo kunnen kwetsbare planten en dieren er blijven leven en kunnen wij ervan blijven genieten.

Wat gaan Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel doen

De oorspronkelijke hoge delen (dekzandkoppen) en lage delen (slenken) in het landschap worden hersteld zodat voedselarm grondwater dankzij de verschillende leemlagen en hoogteverschillen gemakkelijk aan de oppervlakte kan komen. Het oorspronkelijke glooiend landschap wordt weer zichtbaar. Om het landschap open te houden en water beter vast te houden in het gebied, worden sloten en greppels gedempt en berken en grove den verwijderd, omdat deze per dag honderden liters water verdampen.

Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld zijn restanten van het vroegere omvangrijke heidelandschap (Denekamperveld) in Oost Twente. Door de jaren heen is dit grote gebied versnipperd geraakt in kleine stukjes natuur. Deze mini enclaves worden weer met elkaar in verbinding gebracht waardoor er een robuuster en aaneengesloten natuurgebied ontstaat. Ook de schapen van schaapskooi Stroothuizen helpen mee om de natuur weer gezond en veerkrachtig te maken. Door begrazing ontstaat meer verschil in structuur van de heide. Dat levert meer voedsel voor insecten, vogels en andere dieren op.

Staatsbosbeheer werkt in opdracht van de provincie Overijssel en de werkzaamheden zijn onderdeel van een landelijke aanpak om de natuur te herstellen en weerbaarder te maken tegen de negatieve effecten van buitenaf zodat de natuur weer volop kan floreren.

Contact

Bezoekers kunnen tijdens de bijeenkomst vrij binnenlopen tussen 16.30 uur en 20.30 uur. Zij die op dit tijdstip niet kunnen komen en toch vragen hebben, kunnen contact opnemen via punthuizenstroothuizen@staatsbosbeheer.nl

Foto's : Bekhuis fotografie

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser