Nieuws & Agenda

Lokale voedselproductie en distributie; perspectief voor de landbouw

Remco Rijsenbrij, voormalig directeur van Johma, heeft een eigen visie op de lokale productie en distributie van voedsel. Zijn ideeën bieden kansen voor de agrariërs, horeca en andere lokaal opererende ondernemers. Remco Rijsenbrij geeft over dit onderwerp op donderdag 24 november een presentatie in Café Heidemann aan de Smalmaatstraat 55 in Losser, aanvang 20.30 uur.

Korte ketens tussen de productie en consumptie van voedsel, duurzaamheid en kringlooplandbouw zijn thema’s die in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Maar ze bieden ook perspectief en kansen voor de boeren in onze gemeente, de horeca en andere lokaal opererende ondernemers.

Remco Rijsenbrij heeft als directeur van Johma een lange ervaring op het gebied van de voedselindustrie en heeft over de lokale productie en distributie van voedsel door de jaren heen een visie ontwikkeld. Daarvoor is het volgens hem belangrijk de spelers op dit gebied in kaart te brengen, met elkaar te verbinden, de krachten te bundelen, concepten te ontwikkelen en pilots op te zetten. Naast voedsel zijn dat ook ideeën voor gewassen die kunnen worden ingezet voor de productie van bouwmaterialen.

De bijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk. Belangstellenden voor dit actuele onderwerp zijn van harte welkom.

Remco Rijsenbrij, voormalig directeur van Johma, heeft een eigen visie op de lokale productie en distributie van voedsel. Zijn ideeën bieden kansen voor de agrariërs, horeca en andere lokaal opererende ondernemers. Remco Rijsenbrij geeft over dit onderwerp op donderdag 24 november een presentatie in Café Heidemann aan de Smalmaatstraat 55 in Losser, aanvang 20.30 uur.

Korte ketens tussen de productie en consumptie van voedsel, duurzaamheid en kringlooplandbouw zijn thema’s die in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Maar ze bieden ook perspectief en kansen voor de boeren in onze gemeente, de horeca en andere lokaal opererende ondernemers.

Remco Rijsenbrij heeft als directeur van Johma een lange ervaring op het gebied van de voedselindustrie en heeft over de lokale productie en distributie van voedsel door de jaren heen een visie ontwikkeld. Daarvoor is het volgens hem belangrijk de spelers op dit gebied in kaart te brengen, met elkaar te verbinden, de krachten te bundelen, concepten te ontwikkelen en pilots op te zetten. Naast voedsel zijn dat ook ideeën voor gewassen die kunnen worden ingezet voor de productie van bouwmaterialen.

De bijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk. Belangstellenden voor dit actuele onderwerp zijn van harte welkom.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser