Natuur & Recreatie

De vogelwerkgroep Losser.

De vogelwerkgroep Losser telt ruim 80 leden. Het werkgebied is de gemeente Losser, maar we onderhouden ook contacten met omliggende vogelwerkgroepen, zoals de Twentse vogelwerkgroep en de vogelwerkgroep uit Bentheim.

Speerpunten van de vogelwerkgroep Losser zijn:

  • beheer, controle en onderhoud van ca. 300 kleine nestkasten in het Arboretum Poortbulten, het Duivelshof en op de terreinen van de Losserhof
  • beheer, controle en onderhoud van de permanente oeverzwaluwwand op de zandafgraving de Oelemars bij Losser
  • beheer, controle en onderhoud van speciale nestkasten t.b.v. gierzwaluw, grote gele kwikstaart, steenuil en kerkuil. Controle en onderhoud van het ooievaarsnest in Losser
  • inventarisatie van diverse natuurgebieden voor Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel
  • het uitvoeren van trektellingen tijdens de voor- en najaarstrek op de telpost Oelemars. Deze gegevens worden gedeeld via www.trektellen.nl
  • het bijhouden van interessante waarnemingen van vogels, vlinders en libellen in de gemeente Losser via http://losser.waarneming.nl 
  • het beheren van een ringstation t.b.v. wetenschappelijk onderzoek. De vogelwerkgroep heeft enkele leden die gecertificeerd ringer zijn onder auspiciën van het Vogeltrekstation Arnhem
  • het geven van cursussen en rondleidingen om een breder publiek enthousiast te maken voor de natuur en voor vogels en vogelbescherming in het bijzonder

Website: www.vwglosser.nl