Humor

De Panda

De Panda kocht een boeketje bamboebloemen.

En hij bedolf Maxima onder zijn zachte zoenen.

“Jammer dat je deze reis moest onderbreken.

Hopelijk gaat je nierbekken niet weer ontsteken.

En afscheid nemen, allerliefste, dat doet zo zeer.

Maar gelukkig zien we elkaar binnenkort weer.”