Nieuws & Agenda

Zorg voor de medemens in de laatste levensfase

De werkgroep ‘met de kerk de boer op ‘organiseert op 28 mei a.s. een viering rond het thema “zorg voor de medemens in de laatste levensfase “.

Deze werkgroep, die namens de kerk al een bezoek bracht aan de voedselbank van Losser en aan ‘de Rökker’, een zorgboerderij in Lonneker was voornemens om een bezoek te brengen aan het hospice in de Molenkamp te Oldenzaal. Om privacy-redenen was het niet geoorloofd om hier een kijkje te nemen. Om toch onze belangstelling vanuit de kerk te laten blijken is in overleg met de coördinator van het hospice besloten u deze avond te informeren over de gang van zaken binnen het  hospice.

Voorafgaand aan deze informatieavond willen wij met elkaar in een korte viering aandacht schenken aan deze zorg voor de zieke medemens. De viering vindt plaats in de St.Martinuskerk om 19.00 uur. Nà afloop van deze viering wordt er koffie geschonken en komt iemand van het hospice in Oldenzaal samen met een vrijwilliger vertellen over de gang van zaken in het hospice.

Hospice.

Het hospice is bedoeld voor mensen, die graag thuis willen sterven, maar dat door omstandigheden niet kunnen. Indien u belangstelling heeft voor dit onderwerp nodigen wij u van harte uit om deze avond met ons mee te beleven.

 

De werkgroep ‘met de kerk de boer op ‘organiseert op 28 mei a.s. een viering rond het thema “zorg voor de medemens in de laatste levensfase “.

Deze werkgroep, die namens de kerk al een bezoek bracht aan de voedselbank van Losser en aan ‘de Rökker’, een zorgboerderij in Lonneker was voornemens om een bezoek te brengen aan het hospice in de Molenkamp te Oldenzaal. Om privacy-redenen was het niet geoorloofd om hier een kijkje te nemen. Om toch onze belangstelling vanuit de kerk te laten blijken is in overleg met de coördinator van het hospice besloten u deze avond te informeren over de gang van zaken binnen het  hospice.

Voorafgaand aan deze informatieavond willen wij met elkaar in een korte viering aandacht schenken aan deze zorg voor de zieke medemens. De viering vindt plaats in de St.Martinuskerk om 19.00 uur. Nà afloop van deze viering wordt er koffie geschonken en komt iemand van het hospice in Oldenzaal samen met een vrijwilliger vertellen over de gang van zaken in het hospice.

Hospice.

Het hospice is bedoeld voor mensen, die graag thuis willen sterven, maar dat door omstandigheden niet kunnen. Indien u belangstelling heeft voor dit onderwerp nodigen wij u van harte uit om deze avond met ons mee te beleven.

 

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast voor  als start-up coach voor Novel-T en EIT Digital. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.