Nieuws & Agenda

Stekker uit IBO: bedrijfsvoering Gemeente Losser niet samen

De vier gemeenten Enschede, Losser, Almelo en Borne hebben de stekker uit het IBO project getrokken en gaan daarmee niet hun bedrijfsvoering samen voegen.

Daarmee is één ambtelijke organisatie voor alle vier gemeenten voorlopig niet in beeld. 

De colleges van B en W hadden al eerder hun gemeenteraad ingelicht dat door de vier portefeuillehouders uitgebreid is nagedacht over de ontwikkelingen van de gezamenlijke organisatie.

"Het project was volgens de betrokken gemeenten interessant, maar kende de nodige beperkingen". Er wordt nu afgewacht wat de ontwikkelingen zijn van het op te richten Twentebedrijf, waarin alle 13 Twentse gemeenten eventueel samen gaan werken.

De vier gemeenten Enschede, Losser, Almelo en Borne hebben de stekker uit het IBO project getrokken en gaan daarmee niet hun bedrijfsvoering samen voegen.

Daarmee is één ambtelijke organisatie voor alle vier gemeenten voorlopig niet in beeld. 

De colleges van B en W hadden al eerder hun gemeenteraad ingelicht dat door de vier portefeuillehouders uitgebreid is nagedacht over de ontwikkelingen van de gezamenlijke organisatie.

"Het project was volgens de betrokken gemeenten interessant, maar kende de nodige beperkingen". Er wordt nu afgewacht wat de ontwikkelingen zijn van het op te richten Twentebedrijf, waarin alle 13 Twentse gemeenten eventueel samen gaan werken.

afbeelding van Admin

Door: Admin

Admin Bio