Sport en hobby

Vogelvereniging Edelzang

De vereniging Edelzang is opgericht 26 april 1952 en is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (N.B.v.V.). De vereniging heeft zich ten doel gesteld de vogelsport te bevorderen in de meest ruime zin van het woord, door het houden van vergaderingen en informatie bijeenkomsten. Ook kunnen leden op deze bijeenkomsten hun vogelervaringen uitwisselen.

De leden houden zich bezig met het houden, verzorgen en het kweken van Zangkanaries, Postuurkanaries, Tropen, Kromsnavels, Europese Cultuurvogels en Bastaarden.
Dit doel wordt bereikt door een doelmatige voorlichting te geven aan haar leden op verschillende manieren.

Maandelijks worden ledenbijeenkomst gehouden in het clubgebouw van Heiwa aan de Tweelenbeecke 2 te Overdinkel bij de sportvelden.
Op deze avonden worden o.a. sprekers uitgenodigd, die lezingen verzorgen over diverse onderwerpen verband houdend met de vogelsport.
Ook het wel en wee van de vereniging komt op deze bijeenkomsten ruimschoots aan de orde.

Alle leden van de vereniging die bij de Bond zijn aangesloten ontvangen maandelijks het blad "Onze Vogels".

Als bekroning van het kweekseizoen wordt er elk jaar in november de Euregio vogelshow gehouden. Deze vindt plaats in week 47. Op de vogelshow wedijveren de leden met hun vogels om de hoogste eer. Door diverse leden zijn er bijzondere resultaten behaald, zoals districts-, nationale en wereldkampioenschappen op de grote shows.

Bent u een vogelliefhebber(kweker) en nog niet aangesloten bij een vereniging dan bent u geheel vrijblijvend welkom op één van de verenigingsavonden.

 

Contactgegevens

Clubgebouw Hantei op sportpark 't Wilpelo te Overdinkel
Overdinkel

Contactpersoon

B. Morshuis
secretaris
Hobby Categorie: