Nieuws & Agenda

Schaapskooi Overdinkel

In het kader van het smokkelen en andere activiteiten om de gemeente Losser, maar ook de andere kerkdorpen, waaronder Overdinkel aantrekkelijker te maken voor het toerisme is op 29 juni in Overdinkel een bijeenkomst geweest.

“Recreatie en Toerisme in de gemeente Losser”

Die avond is onder andere een commissie in het leven geroepen om de mogelijkheden van het herstel van de enige in de Gemeente Losser nog aanwezige schaapskooi, staande op het erve Benneker, waar dit voorjaar ook de opening van de camperplaats Skop’nboer plaats vond, te onderzoeken. Deze actie past in het kader van het actieprogramma “Recreatie en Toerisme in de gemeente Losser”. Erve Benneker ligt in het buitengebied van Overdinkel. In de directe omgeving zijn natuurgebieden waaronder het vogelreservaat de Oelermars.

Schaapskooi bouwjaar vermoedelijk eind 1800 

De smokkelroute, die nog in ontwikkeling is, loopt op korte afstand van het erf. De schaapskooi waarvan het bouwjaar vermoedelijk eind 1800 is, is in verval. Als er niets aan gedaan wordt zal het dak binnenkort instorten. Naar het zich laat aanzien zijn de gebinten en staande muren in goede orde. Een herstelde schaapskooi die eventueel onderdak kan bieden aan smokkelattributen waardoor in Overdinkel weer een voorzichtig begin van een smokkelmuseum ontstaat. Door deze twee historisch feiten bij elkaar te brengen worden deze zeker gesteld. Dit is een geweldige impuls voor het toerisme in de gemeente Losser.

 

Vervolg

Men gaat op zoek naar aannemers die ervaring hebben met het restaureren van oude gebouwen.

Men neemt contact op met de VVV Losser, Natuurmonumenten en de projectgroep Twents erven.

De subsidiemogelijkheden worden onderzocht. De Historische Kring Losser is op de hoogte

gesteld van deze feitelijkheden.

Historisch Kring Losser

De Historisch Kring Losser gaf te kennen zeer positief verrast te zijn over de schaapskooi. Thea Evers de voorzitter van Historisch Kring reageerde als volgt: “Het is geweldig dat we in Losser in de toekomst kunnen beschikken over een historische schaapskooi.

In de geschriften waarover de Historisch Kring Losser beschikt zijn aanwijzingen te vinden dat op bovengenoemde plek inderdaad een schaapskooi was maar dat deze was afgebroken begin 1900. We zijn blij met dit gegeven en de Historisch Kring Losser zal graag, daar waar mogelijk, meehelpen de plannen te ondersteunen tot de opbouw van de schaapskooi.”

 

In het kader van het smokkelen en andere activiteiten om de gemeente Losser, maar ook de andere kerkdorpen, waaronder Overdinkel aantrekkelijker te maken voor het toerisme is op 29 juni in Overdinkel een bijeenkomst geweest.

“Recreatie en Toerisme in de gemeente Losser”

Die avond is onder andere een commissie in het leven geroepen om de mogelijkheden van het herstel van de enige in de Gemeente Losser nog aanwezige schaapskooi, staande op het erve Benneker, waar dit voorjaar ook de opening van de camperplaats Skop’nboer plaats vond, te onderzoeken. Deze actie past in het kader van het actieprogramma “Recreatie en Toerisme in de gemeente Losser”. Erve Benneker ligt in het buitengebied van Overdinkel. In de directe omgeving zijn natuurgebieden waaronder het vogelreservaat de Oelermars.

Schaapskooi bouwjaar vermoedelijk eind 1800 

De smokkelroute, die nog in ontwikkeling is, loopt op korte afstand van het erf. De schaapskooi waarvan het bouwjaar vermoedelijk eind 1800 is, is in verval. Als er niets aan gedaan wordt zal het dak binnenkort instorten. Naar het zich laat aanzien zijn de gebinten en staande muren in goede orde. Een herstelde schaapskooi die eventueel onderdak kan bieden aan smokkelattributen waardoor in Overdinkel weer een voorzichtig begin van een smokkelmuseum ontstaat. Door deze twee historisch feiten bij elkaar te brengen worden deze zeker gesteld. Dit is een geweldige impuls voor het toerisme in de gemeente Losser.

 

Vervolg

Men gaat op zoek naar aannemers die ervaring hebben met het restaureren van oude gebouwen.

Men neemt contact op met de VVV Losser, Natuurmonumenten en de projectgroep Twents erven.

De subsidiemogelijkheden worden onderzocht. De Historische Kring Losser is op de hoogte

gesteld van deze feitelijkheden.

Historisch Kring Losser

De Historisch Kring Losser gaf te kennen zeer positief verrast te zijn over de schaapskooi. Thea Evers de voorzitter van Historisch Kring reageerde als volgt: “Het is geweldig dat we in Losser in de toekomst kunnen beschikken over een historische schaapskooi.

In de geschriften waarover de Historisch Kring Losser beschikt zijn aanwijzingen te vinden dat op bovengenoemde plek inderdaad een schaapskooi was maar dat deze was afgebroken begin 1900. We zijn blij met dit gegeven en de Historisch Kring Losser zal graag, daar waar mogelijk, meehelpen de plannen te ondersteunen tot de opbouw van de schaapskooi.”

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.