Nieuws & Agenda

Presentatie thesis “Losser, de schatkamer van Twente”

Ter afronding van haar opleiding Facility Management, van de academie Hospitality Business School van Saxion University of Applied Sciences te Deventer, mag Elke Rödel nu afstuderen. Het afstuderen gebeurt in de vorm van het schrijven van een thesis.

Presentatie thesis “Losser, de schatkamer van Twente” - Elke Rödel en Michael SijbomDe thesis wordt geschreven naar aanleiding van een managementprobleem dat zich voordoet bij een organisatie. Deze thesis is geschreven voor de gemeente Losser waar zich een managementprobleem voordoet op het gebied van samenwerking binnen toeristische marketing.

(Een thesis is een synoniem voor een proefschrift of scriptie; bron: Wikipedia)

Onderzoek.

Uit het uitgevoerde onderzoek is een advies voortgekomen waarmee de gemeente Losser dit probleem op zou kunnen lossen. Omdat toerisme en recreatie, samenwerking en gastvrijheid centraal staan in deze thesis sluit de opdracht goed aan op de Hospitality Business School. Elke Rödel presenteerde haar thesis op dinsdagmiddag in het gemeentehuis te Losser. Onder de toehoorders bevond zich burgemeester Michael Sijbom.

De Schatkamer van Twente‘Losser, de schatkamer van Twente’.

De gemeente Losser heeft in 2007 de marketingcampagne ‘Losser, de schatkamer van Twente’ gelanceerd. Door een bezuiniging in 2008 is er wrijving ontstaan tussen de gemeente en haar stakeholders. Dit had tot gevolg dat alleen de gemeente de campagne heeft voortgezet. In 2011 bleek echter dat enkele stakeholders behoefte hadden aan een gezamenlijke uiting.

Hierdoor is er nieuw leven geblazen in de campagne ‘Losser, de schatkamer van Twente’.

Stakeholders.

Behalve door een kleine groep stakeholders is er nog geen enthousiasme geuit door andere stakeholders. Om met de campagne het gewenste effect te bereiken is het van belang dat de campagne uitgedragen wordt door zowel de gemeente als de stakeholders.

Volgens Encyclo.nl zijn stakeholders alle personen en ondernemingen die betrokken zijn bij een onderneming. Denk aan personeelsleden, leveranciers, afnemers, aandeelhouders, geldschieters en dergelijke. Deze stakeholders hebben vaak tegengestelde belangen.

De vraag die de gemeente Losser graag beantwoord zou zien door deze thesis is de volgende: 

“Op welke wijze kan de gemeente Losser de publiek-private samenwerking met (toeristische) stakeholders versterken om bij te dragen aan een bredere uitdraging van de marketingcampagne ‘Losser, de schatkamer van Twente’?” 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet er onderzoek gedaan worden. Middels onderzoek is er antwoord verkregen op de volgende twee hoofdvragen: 

  1. Wat is voor de gemeente Losser een geschikte methode om samen te werken met haar stakeholders binnen de marketingcampagne ‘Losser, de schatkamer van Twente’? 
  2. Hoe zien de Losserse stakeholders de marketingcampagne ‘Losser, de schatkamer van Twente’? 

Adviesopties. 

Op basis van de gevonden resultaten en de getrokken conclusies heeft de onderzoeker drie adviesopties ontworpen. Alle drie de opties hebben hun eigen sterktes en zwaktes. Het is daarom van belang, dat er gekozen wordt voor de optie die het best bijdraagt aan het adviesdoel van de thesis zodat de gemeente Losser een zo bruikbaar mogelijk advies ontvangt.

De drie adviesopties voor deze thesis zijn: 

1. Interne afstemming gemeente Losser.

Bij deze optie geldt dat de gemeente intern meer af zal moeten stemmen. Omdat de gemeente Losser zich richt op toerisme zal dat op alle afdelingen de focus moeten hebben. Hierdoor zal het voor de stakeholders makkelijker worden te handelen ten goede van het toerisme en de toeristische marketingcampagne. 

2. Externe intermediair aanstellen.

Bij deze optie zal er een externe intermediair aangesteld worden welke vanuit zijn professionaliteit een belangeloze rol kan spelen binnen de samenwerking. De intermediair zal een rol aannemen die de stakeholders van hem verwachten waardoor hij als spil van de samenwerking kan fungeren en daarmee een bijdrage kan leveren aan de uitdraging van de toeristische marketingcampagne. 

3. Gemeente Losser als stakeholdermanager.

Bij deze optie neemt de gemeente Losser de rol van stakeholdermanager aan waarbij rekening gehouden wordt met de expertises én wensen van de stakeholders. Hierbij is een bottum-up cultuur van groot belang zodat de stakeholders zelf de marketingcampagne uit gaan dragen.

Ter afronding van haar opleiding Facility Management, van de academie Hospitality Business School van Saxion University of Applied Sciences te Deventer, mag Elke Rödel nu afstuderen. Het afstuderen gebeurt in de vorm van het schrijven van een thesis.

Presentatie thesis “Losser, de schatkamer van Twente” - Elke Rödel en Michael SijbomDe thesis wordt geschreven naar aanleiding van een managementprobleem dat zich voordoet bij een organisatie. Deze thesis is geschreven voor de gemeente Losser waar zich een managementprobleem voordoet op het gebied van samenwerking binnen toeristische marketing.

(Een thesis is een synoniem voor een proefschrift of scriptie; bron: Wikipedia)

Onderzoek.

Uit het uitgevoerde onderzoek is een advies voortgekomen waarmee de gemeente Losser dit probleem op zou kunnen lossen. Omdat toerisme en recreatie, samenwerking en gastvrijheid centraal staan in deze thesis sluit de opdracht goed aan op de Hospitality Business School. Elke Rödel presenteerde haar thesis op dinsdagmiddag in het gemeentehuis te Losser. Onder de toehoorders bevond zich burgemeester Michael Sijbom.

De Schatkamer van Twente‘Losser, de schatkamer van Twente’.

De gemeente Losser heeft in 2007 de marketingcampagne ‘Losser, de schatkamer van Twente’ gelanceerd. Door een bezuiniging in 2008 is er wrijving ontstaan tussen de gemeente en haar stakeholders. Dit had tot gevolg dat alleen de gemeente de campagne heeft voortgezet. In 2011 bleek echter dat enkele stakeholders behoefte hadden aan een gezamenlijke uiting.

Hierdoor is er nieuw leven geblazen in de campagne ‘Losser, de schatkamer van Twente’.

Stakeholders.

Behalve door een kleine groep stakeholders is er nog geen enthousiasme geuit door andere stakeholders. Om met de campagne het gewenste effect te bereiken is het van belang dat de campagne uitgedragen wordt door zowel de gemeente als de stakeholders.

Volgens Encyclo.nl zijn stakeholders alle personen en ondernemingen die betrokken zijn bij een onderneming. Denk aan personeelsleden, leveranciers, afnemers, aandeelhouders, geldschieters en dergelijke. Deze stakeholders hebben vaak tegengestelde belangen.

De vraag die de gemeente Losser graag beantwoord zou zien door deze thesis is de volgende: 

“Op welke wijze kan de gemeente Losser de publiek-private samenwerking met (toeristische) stakeholders versterken om bij te dragen aan een bredere uitdraging van de marketingcampagne ‘Losser, de schatkamer van Twente’?” 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet er onderzoek gedaan worden. Middels onderzoek is er antwoord verkregen op de volgende twee hoofdvragen: 

  1. Wat is voor de gemeente Losser een geschikte methode om samen te werken met haar stakeholders binnen de marketingcampagne ‘Losser, de schatkamer van Twente’? 
  2. Hoe zien de Losserse stakeholders de marketingcampagne ‘Losser, de schatkamer van Twente’? 

Adviesopties. 

Op basis van de gevonden resultaten en de getrokken conclusies heeft de onderzoeker drie adviesopties ontworpen. Alle drie de opties hebben hun eigen sterktes en zwaktes. Het is daarom van belang, dat er gekozen wordt voor de optie die het best bijdraagt aan het adviesdoel van de thesis zodat de gemeente Losser een zo bruikbaar mogelijk advies ontvangt.

De drie adviesopties voor deze thesis zijn: 

1. Interne afstemming gemeente Losser.

Bij deze optie geldt dat de gemeente intern meer af zal moeten stemmen. Omdat de gemeente Losser zich richt op toerisme zal dat op alle afdelingen de focus moeten hebben. Hierdoor zal het voor de stakeholders makkelijker worden te handelen ten goede van het toerisme en de toeristische marketingcampagne. 

2. Externe intermediair aanstellen.

Bij deze optie zal er een externe intermediair aangesteld worden welke vanuit zijn professionaliteit een belangeloze rol kan spelen binnen de samenwerking. De intermediair zal een rol aannemen die de stakeholders van hem verwachten waardoor hij als spil van de samenwerking kan fungeren en daarmee een bijdrage kan leveren aan de uitdraging van de toeristische marketingcampagne. 

3. Gemeente Losser als stakeholdermanager.

Bij deze optie neemt de gemeente Losser de rol van stakeholdermanager aan waarbij rekening gehouden wordt met de expertises én wensen van de stakeholders. Hierbij is een bottum-up cultuur van groot belang zodat de stakeholders zelf de marketingcampagne uit gaan dragen.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.