Noaberschap Kerk Welzijn

Herplaatsing en onthulling altaarkruis voormalige St. Martinuskerk

Het grote altaarkruis uit de voormalige Sint Martinuskerk heeft een plaats gekregen in de H. Maria Geboortekerk. Het is geplaatst aan de wand in de (oude) doopkapel.

Kruis met een verhaal

Het kruis is door de parochianen van de toenmalige  Martinusparochie geschonken ter gelegenheid van het 40-jarig priesterfeest van pastoor Ruud Driever. Het bijzondere kruis is vervaardigd door de kunstenares Gabriëlle Mulder uit Glanerbrug. Het 3.90 bij 1.90 meter grote kruis is gemaakt van glasheldere kunststof. De kunstenares heeft zich laten inspireren door het Keltische granieten kruis met een ring in het centrum. Deze ring bestaat uit een regenboog van gekleurde zijde. De regenboog geldt als een Bijbels symbool dat God met de mensen sloot.

Aanbiddingskruis in voormalige Sint Martinuskerk Losser

Integratie krijgt vorm

De parochianen van de H. Martinuskerk zijn blij met de herplaatsing in de H. Maria Geboortekerk. Hallo Losser sprak met een van de voormalig parochianen van de Martinuskerk die actief betrokken is bij de herplaatsing van het kruis. Hij vertelt: ‘De parochie van de Martinuskerk is samengevoegd met de parochie van de Mariageboortekerk. In het afgelopen jaar is er door beide parochies hard gewerkt aan het vormgeven van een nieuwe verbinding. Dat is af en toe best gepaard gegaan met discussies. Het plaatsen van het altaarkruis voelt aan als een teken van voortschrijdende integratie binnen de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser. Dit heeft ook zijn beslag gekregen in de nieuwe naam van de parochie: Katholiek Losser.’

Ceremonie voor herplaatsing

Aan het eind van  de Thomasviering van zaterdag 11 november die om 19.00 uur begint, zal aan de herplaatsing van het kruis met een kort ceremonieel aandacht worden besteed. Een toepasselijk moment omdat het plaats vindt op de feestdag van de Heilige Martinus.

Alle Lossernaren welkom

De locatieraad van de geloofsgemeenschap geeft aan dat een ieder van harte uitgenodigd is om bij de Thomas- viering en/of de plaatsing van het kruis aanwezig te zijn. Na afloop wordt koffie of thee aangeboden in de kerk.