Nieuws

Watersnippen op de Oelemars in Losser

Nieuws van Vogelwerkgroep Losser

Schutkleur

“Waar zit-ie dan? Ik zie niks.”” Jawel, daar in die ruige begroeiing op het eilandje. Er zitten er zelfs 10, maar je moet heel goed kijken.” Oh, ja, daar beweegt wat. Nu zie ik ze ook.”

Wie dergelijke gesprekken in de observatiehut op de Oelemars te horen krijgt, kan er meestal wel vanuit gaan dat het over de aanwezige watersnippen gaat. De vogels hebben met hun bruine, zwarte en crème kleurige veren zo’n geweldige schutkleur, dat ze volkomen wegvallen tegen de achtergrond van de ruige begroeiing.

Kenmerken

Watersnippen zijn moerasvogels met een opvallend lange snavel, een plompe vorm, korte poten en gestreepte kop. Hun verenkleed is gebandeerd bruin en zwart met opvallende crèmekleurige lengtestrepen. Meestal zitten ze goed verstopt in de vegetatie, vertrouwend op hun schutkleur. Ze vliegen pas op bij een benadering van 10-15 meter en met een kenmerkend geluid gaan ze in snelle zigzag vlucht hoog de lucht in.

In de broedtijd maken ze prachtige duikvluchten, waarbij enkele staartpennen een vibrerend blatend geluid produceren, waaraan ze de volksnaam hemelgeit te danken hebben. Helaas broeden ze niet meer in Losser. In 2008 zijn er door de tellers van Vogelwerkgroep Losser nog 2 paren gevonden in Punthuizen en 1 paar in Stroothuizen. En dat waren de laatste. In het Haaksbergerveen komen ze nog wel als broedvogel voor, maar dan in zeer klein aantal. Gelukkig zijn er in de wintermaanden wel een aantal watersnippen in Losser aanwezig.

De Oelemars

Vanuit de observatiehut op de Oelemars zijn er elk jaar watersnippen te zien. Van september t/m maart zijn deze moerasvogels dagelijks te zien. Meestal zitten ze aan de rechterkant van het eilandje voor de hut enigszins verstopt in de hoogste begroeiing. Maar af en toe gaan ze foerageren en dan zijn ze goed zichtbaar en ook goed fotografeerbaar. Ze steken dan hun abnormaal lange snavel in de modder en halen dan op de tast met hun gevoelige snavel uiteinde allerlei lekkers naar boven in de vorm van larven en wormen. Maar ook slakjes, spinnen, insecten en zaden staan op hun menu. Leuk om te zien is dat ze soms zwemmend van het eilandje naar de vaste wal oversteken.

De watersnippen van de Oelemars zullen hoogstwaarschijnlijk uit de moerassen van Scandinavië, Duitsland, Polen en Rusland afkomstig zijn om hier de winter door te brengen. Deze winter waren er maximaal 21 watersnippen tegelijk aanwezig, maar er zijn dagen geweest in voorafgaande jaren dat er soms wel 40 rondliepen.

Registratie

Vogelwerkgroep Losser houdt op de Oelemars dagelijks bij welke bijzondere vogels er aanwezig zijn. Er wordt geteld vanaf de telpost en vanuit de observatiehut. Op de website www.vwglosser.nl is onder het kopje Waarnemingen Losser dagelijks te zien, wat er allemaal waargenomen is binnen de gemeente. Inmiddels zijn er op de Oelemars al 252 vogelsoorten gezien en is dit gebied een van de beste plekken voor vogelobservaties in Twente.

afbeelding van Ben Hulsebos

Door: Ben Hulsebos

Ben Hulsebos is secretaris van Vogelwerkgroep Losser.