Nieuws

Verslag ledenvergadering van CPO-Losser

In aanwezigheid van bijna alle 28 leden stonden op 18 december de actuele ontwikkelingen rondom het woonproject “Wonen aan de Dinkel” op de agenda.

De voorzitter heette bij de opening een aantal nieuwe leden welkom en stelt vervolgens het bestuur aan hen voor. Speciaal voor deze leden werd een korte terugblik van de historie van het CPO gegeven.  

In 2007 kwam de gemeente met plannen om het voormalige Topcraftterrein te bestemmen voor woningbouw. Daarna werd het plan voor een CPO geboren. Door de publiciteit meldden zich tientallen Lossernaren aan om samen tot een CPO Losser te komen. Nog geen jaar later brak de crisis aan.  De gemeente gaf vanaf die periode prioriteit aan de ontwikkeling van de bouwlocatie Saller II waardoor een aantal leden afhaakten. Vanwege de afname van het ledental in de crisisjaren stond de vereniging voor de keuze om te stoppen en zichzelf op te heffen of een projectontwikkelaar aan te trekken. De ledenvergadering heeft toen voor het laatste gekozen.

Na vele gesprekken is toen een relatie aangegaan met aannemer Haafkes en ontwikkelaar Le Clerq. Hiermee werd het CPO ideaal, zelf investeren, vrije aannemerskeuze, verlaten.

Oorspronkelijk was in de plannen opgenomen om het gebouw van Domijn te bestemmen voor centrale functies. Dat bleek uiteindelijk niet haalbaar. We zijn nu bijna 12 jaar verder en dat is langer dan wij van te voren hadden ingeschat.

Samenwerking met de aannemer en projectontwikkelaar.

De verhoudingen met de aannemer/investeerder zijn van het begin af aan positief te noemen.

Met beide partijen is overeengekomen om de CPO leden voorrang te geven. Als CPO hebben wij de architect geselecteerd en werden we bij alle overleggen betrokken. Ook de meerjaarlijkse contacten vanaf 2008 met de Gemeente werden gecontinueerd.

Op vragen van de leden kwam de volgende reactie van het bestuur.

Media januari stelt de Gemeente een onderzoek in om tot een actuele grondprijs te komen. Wij verwachten dat deze marktconform zijn. Op de vraag of de kavelafmetingen aanpast kunnen worden was de reactie dat het terrein in zgn. bouwblokken is verdeeld. In die blokken is het aantal te bouwen huizen voorgeschreven. Als bouwers binnen een blok overeenkomen om de afmetingen aan te passen dan kan dat.

Er zijn negen zienswijzen ingediend waarover de Gemeente nu bezig is een verweer te schrijven. Het verweer en de zienswijzen worden vervolgens, anoniem, openbaar.               Het bestuur vindt het jammer dat omwonenden verklaren dat wij als CPO nooit de buurt hebben geïnformeerd. Wij hebben echter al vanaf 2008 op een aantal bijeenkomsten geïnteresseerden en in het bijzonder de omwonenden uitgenodigd om kennis te maken met deze bouwplannen.

Kavelverdeling

De vereniging kent kernleden en leden. Kernleden zijn leden die van het begin van het CPO Losser lid zijn. Op dit moment kennen we nog 4 kernleden. Kernleden, al lid vanaf de start van het CPO,  hadden in 2016 bij de voorlopige kavelverdeling de eerste keuze. Zij hebben onderling geloot wie de eerste keuze had. Vervolgens konden de leden kiezen overeenkomstig hun plaats op de ledenlijst.

De volgorde op de ledenlijst wordt bepaald door het moment van betalen van het inschrijfgeld. De volgorde is van belang omdat die wordt gehanteerd bij de keuze van de kavels.

In 2016 is een Reglement Kavelkeus opgesteld. Dit reglement, geaccordeerd in de ledenvergadering, is gehanteerd bij de voorlopige verdeling in 2016. Het reglement werd nogmaals uitgelegd.  Voor de verdere kavelverdeling zal opnieuw een ledenvergadering worden uitgeschreven. Ook hierbij passen wij volledige transparantie toe. Dus geen enkele schimmigheid, zoals wij tot onze verbazing lazen uit reacties van omwonenden over deze nieuw te bouwen woonwijk.

Voortgang bouw

Jorrit Hulshof van Maas architecten uit Lochem gaf een uitgebreide presentatie. Dit gaf veel duidelijkheid over het proces dat we samen zullen doorlopen. Hij had voorbeelden meegenomen van mogelijk te gebruiken stenen, kleuren en dakbedekking. Hierin werd ook duidelijk dat je in de bouwmaterialen hoofdzakelijk de grondkleuren terug ziet. De voorbeeldfoto’s die eerder zijn gepubliceerd en veel wit lieten zien, zijn straks niet terug te vinden.

Tenslotte is nu vooral het wachten op het definitief worden van het bestemmingsplan en de onderhandelingen met de Gemeente over de grondprijs. Vervolgens zal er gewerkt worden om de koop/bouwprijzen helder te krijgen. Wij hopen en verwachten dat eind 2020 de eerste woningen kunnen worden bewoond.

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid. Ben geboren in Weesp en ben later verhuisd naar Enschede.  Nu woon ik samen met mijn man 30 jaar in Losser, ben moeder van een dochter.  Via het vrijwilligerswerk binnen de VVV De Lutte-Losser, heb ik 11 jaar als beroepskracht gewerkt bij de VVV-Ootmarsum.