Nieuws

Twee 40 jarige jubilarissen bij Cantica Nova

Tijdens de laatste Algemene ledenvergadering van zangvereniging Cantica Nova werden Joke Gilbers en Ine Nordkamp ter gelegenheid van haar 40-jarig lidmaatschap in het zonnetje gezet.

Gouden onderscheiding

Ze werden hiervoor gehuldigd door de voorzitter van Cantica Nova, Annemiek Maartens en ontvingen ieders een gouden onderscheiding en een oorkonde van het KBZON. Nadat werd stilgestaan bij de overleden leden en familieleden in het afgelopen jaar opende de voorzitter de vergadering. De voorzitter bedankte allereerst alle leden voor hun goede inzet en bijdrage in het afgelopen jaar. Na het jaarverslag en het financieel jaarverslag te hebben besproken kwam de bestuur benoeming aan de orde.

Er waren geen bestuursleden aftredend en ook geen tegenkandidaten. Ook werd met algemene instemming Annemiek Maartens weer gekozen tot voorzitter. Om de begroting voor het komende jaar enigszins sluitend te maken is na een stemming besloten om de contributie te verhogen.In haar terugblik op 2017 prees de dirigent Mirjam Spoelman het koor voor haar goede inzet en kwaliteit. Door meerdere leden werd nog eens beklemtoond dat deze kwaliteit een ook grote verdienste is van de dirigent zelf.

Hoog niveau

Dat de kwaliteit op een hoog niveau zit blijkt wel uit de grote belangstelling en de reacties bij het laatste Passieconcert op zondag 18 maart in de Bardel. Voor het komende jaar zijn er ook weer meerdere concerten gepland. Omdat het Kuhlkampkorenfestival is komen te vervallen zal het koor op 10 juli optreden in de Muziekkoepel in Overdinkel. In december volgt weer het kerstconcert  in de Bardel en het Lossers Kerstconcert in de Mariageboortekerk.

Jubileum

Voor het 80-jarig jubileum in 2019 zal het koor ook iets extra`s doen. In dit lustrumjaar is het koor van plan  een verkorte versie van de Messiah van Händel worden uitgevoerd. Dit ambitieuze plan vraagt voor het komende jaar en volgend jaar een grote inzet van de huidige leden. Het koor heeft op dit moment 45 leden. Dit aantal is al een paar jaar stabiel vooral door de aanwas van nieuwe leden uit heel Twente. Net als bij voorgaande uitvoeringen van grote werken biedt het koor zangers en zangeressen de gelegenheid om hier ter zijner tijd tijdelijk op projectbasis aan mee te doen.

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid.