Nieuws

Taalpunt Losser

Op de eerste verdieping van het Kulturhus ‘t Lossershoes, boven aan de trap, vind je Taalpunt Losser.

Het Taalpunt maakt deel uit van de bibliotheek. Dat taal belangrijk is, weten we. Maar dat taal ook een rol kan spelen bij bedrijfsongevallen is niet iedereen bekend. Dat komt hoofdzakelijk omdat de veiligheidsvoorschriften niet of niet voldoende begrepen worden. Dorine Müller is taalpuntcoördinator bij de bibliotheek in Losser.

Op het gebied van taal en lesgeven heeft ze een ruime ervaring. Ze heeft op scholen gewerkt waar 90% van de kinderen allochtoon waren. Naast haar werk als taalpuntcoördinator is ze ook docent voor de stichting Lezen & schrijven en andere organisaties. Ze maakt taalcursussen op maat. Ze traint de ongeveer 40 vrijwilligers van Taalpunt Losser. Haar nobele streven en dat van de organisaties waar ze voor werkt is de laaggeletterdheid uit de wereld te helpen.

Autochtonen en allochtonen

Denk niet dat het enkel de allochtoon is die Taalpunt Losser bezoekt. Ook de Nederlandse man of vrouw die de taal niet meer goed eigen is omdat bijvoorbeeld zijn of haar partner de zaakjes regelde komt naar Taalpunt. In totaal krijgen 60 mensen nu les via Taalpunt om het Nederlands onder de knie te krijgen. Er is een wachtlijst. Taalpunt ondersteunt op het gebied van taal ook bij de inburgering.

De vrijwilligers geven 1 a 2 uur per week taalles aan een deelnemer. Daarnaast vindt er vanaf 15 maart 2018 een Taalinloop plaats, waar aandacht wordt besteed aan het spreken en lezen. Hier zijn pilots van geweest die zeer goed in de smaak zijn gevallen bij zowel de docenten als bij de leerlingen. Alle extra oefeningen zijn meegenomen. De oefeningen hebben een vrijblijvend karakter. Het is laagdrempelig gehouden om de mensen ook in de gelegenheid te stellen dat ze andere mensen ontmoeten.

Het draagt ook bij aan de sociale contacten en vaardigheden. Tijdens de oefeningen mag er alleen Nederlands gesproken worden. Vrijwilligers van het Taalpunt geven ook Nederlandse les bij o.a. Van Heek Textiles om de laaggeletterdheid op de werkvloer aan te pakken. De directeur Henri Brookhuis vindt dit zo belangrijk dat werknemers een uur in werktijd les krijgen. Het andere uur doen ze in eigen tijd.

Leesgroep en Digisterker

Binnenkort wordt ook met een leesgroep gestart. Samen leest men dan een boek en gaat men praten over de situatie die in het boek beschreven wordt. De moeilijke woorden worden behandeld. Dit is voor de mensen die de Nederlandse taal al deels machtig zijn. Ook wordt vanaf nu gestart met Digisterker. Werken met de digitale overheid.

Dit gaat onder andere over formulieren en het gebruiken van DigiD. Deze voorlichting wordt gegeven door vrijwilligers die ervaring hebben op de digitale snelweg. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden bij het Taalpunt of bij de administratie van Stichting Fundament.

Vrijwilligers

Marian Vervelde is één van de 40 vrijwilligers bij Taalpunt Losser en ze is de rechterhand van Dorine Müller. Onlangs werd ze in de gemeente Losser onderscheiden met de vrijwilligersprijs 2017. Daarnaast is ze vrijwilliger bij Sensoor. Sensoor is al meer dan 55 jaar de grootste organisatie in Nederland die dag en nacht emotionele ondersteuning op afstand biedt. Vanuit 26 vestigingen door het hele land voeren zo’n 900 vrijwilligers jaarlijks 250.000 anonieme gesprekken via telefoon, e-mail of chat. Dit anoniem luisterend oor wordt gefinancierd door de gemeenten. Die hebben Sensoor de opdracht gegeven deze wettelijke taak uit de WMO uit te voeren.

Ongeveer anderhalf jaar geleden is ze samen met Dorine begonnen gestalte te geven aan Taalpunt Losser. “Bij de intake proberen we er altijd achter te komen wat de eigenlijke vraag is van degene die gebruik wil maken van onze diensten. Waarom wil je de taal beter leren? Waar heb je het voor nodig? Het einddoel kan erg verschillen per persoon. Afhankelijk van de behoefte wordt er een plan gemaakt dat afgestemd is op de gebruiker. Niemand hoeft zich te schamen omdat ze de Nederlandse taal niet machtig zijn. In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar die laaggeletterd zijn. De schaamte bij de Nederlanders is groter dan bij de niet Nederlanders.”: zegt Marian.

Succes

“Succes is een lesmethode voor volwassenen die beter willen leren lezen en schrijven. Via de computer is het eenvoudig mogelijk om te oefenen met de mogelijkheid dat je kunt oefenen op de tijdstippen dat het jou uitkomt. Oefenen en nog eens oefenen. Schrijven en nog eens schrijven. Door de herhaling maak je je een taal eigen. Mensen zijn zo trots op zichzelf als ze zelf een gesprek met hun arts kunnen voeren en daarbij niet meer afhankelijk zijn van een ander. Mensen kunnen bij ons terecht op het Taalpunt Losser op de woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en op donderdag van 13.00 tot 15.00 uur. Iedereen is welkom. Ook degene die er over denkt om vrijwilliger bij ons te worden.”: aldus Dorine.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.