Nieuws

Sponsoren gezocht voor hartewensen

Twents Carmel College Losser bouwt aan de toekomst ………Niet alleen aan die van de eigen leerlingen. In de weken voor de kerst van 2018 gaan de leerlingen van klas 1 tot en met 3 in hun woonomgeving op zoek naar sponsors om ook hun steentje bij te dragen aan kinderen die het minder gemakkelijk hebben. 

Kans voor een kind

In de laatste week van november hebben alle klassen kennis gemaakt met het (Twentse) werk van Kans voor een Kind middels een presentatie door de heer W. Hoevers.  Dat het een indrukwekkende kennismaking was, mag blijken uit de belangstelling die de spreker kreeg van de 450 betrokken scholieren. Met grote aandacht namen de leerlingen kennis van het werk van Kans voor een kind.

Wat doet Kans voor een Kind

Ook in Twente zijn er veel kinderen die het door ziekte of een andere oorzaak niet gemakkelijk hebben. Ook deze kinderen hebben recht op geluk. Kans voor een Kind wil daaraan bijdragen door hartenwensen te vervullen. Stichting Kans voor een Kind vervult individuele wensen van kinderen uit Twente, die gebukt gaan onder een lichamelijke of psychische ziekte dan wel sociale of maatschappelijke omstandigheden. Deze doelstelling wordt bereikt door het realiseren van projecten die vanuit de stichting zelf worden geïnitieerd dan wel door derden worden aanbevolen. Hierbij kan het gaan om financiële hulp om een bepaald doel te realiseren, maar ook om hulp en steun in natura.
Het ingezamelde geld komt in beginsel voor 100% ten goede aan wensvervullingen van kinderen uit Twente. Openbaarheid en transparantie zijn daarbij de uitgangspunten.

Diepgekoesterde wens

In overleg met de leerlingen is er voor de “Goede doelenactie 2018” gekozen voor een doel dichtbij! Je even inspannen door sponsors te zoeken en op de laatste schooldag voor de kerstvakantie samen een route lopen door de mooie omgeving van Losser. Een kleine inspanning met soms grote gevolgen…Iedereen die een kind in zijn omgeving kent die een opsteker heel goed kan gebruiken en een diepgekoesterde wens heeft, kan dat melden via info@kansvooreenkind.nl.

De leerlingen van Twents Carmel College Losser willen graag bijdragen aan het realiseren van wensen! Zij zullen in de periode van 5 december tot en met 16 december een beroep op uw vrijgevigheid doen door een bijdrage te vragen voor hun sponsorloop middels een intekenformulier.

Helpt u mee Kans voor een Kind mogelijk te maken!

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid. Ben geboren in Weesp en ben later verhuisd naar Enschede.  Nu woon ik samen met mijn man 30 jaar in Losser, ben moeder van een dochter. Na een oproep van Hallo Losser voor meer vrijwilligers heb ik me aangemeld.