Nieuws

Prestatieafspraken 2018

Woningcorporatie Domijn, Huurdersbelangenvereniging Losser en de gemeente Losser maken nieuwe prestatieafspraken. In de gemeente Losser gaat de Huurders Belangen Vereniging Losser samen met woningcorporatie Domijn en de gemeente Losser nadenken over de belangen van haar huurders.

Hoe partijen dit gaan doen is vastgelegd in een document, genaamd Prestatieafspraken 2018. Daar hebben de drie partijen op 5 maart hun handtekening onder gezet. Waar in het verleden de blik van partijen sterk gericht was op het bouwen van nieuwe woningen, ligt de nadruk nu meer op het bieden van een goed thuis voor een ieder in een vitale, gezonde wijk.

Overheid

De overheid krijgt steeds meer werkzaamheden op haar bordje als gevolg van het overhevelen van taken van het rijk naar gemeenten. Taken op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp, vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. Graag wil de gemeente daarbij werken met één centrale toegang in het nieuwe Kulturhus Losser. Ook woningcorporatie Domijn is nu in het Kulturhus te vinden. De partijen willen op weg naar een inclusieve samenleving. Dat wil zeggen ‘mensen niet meer wegstoppen in allerlei instellingen’ maar ze zoveel mogelijk opnemen in onze wijken en buurten. Een taak waar de partijen gezamenlijk voor staan.

De inclusieve samenleving brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Vanuit de gemeente gaat de afdeling WIJZ hiermee aan de slag. Vanuit Domijn staan de plaatselijke buurtteams, Keigoed, hiervoor klaar. Afgesproken is dat de Huurders Belangen Vereniging Losser, woningcorporatie Domijn en de gemeente Losser heel veel met elkaar in overleg gaan om een goede afstemming te laten plaatsvinden. De speciale aandacht voor jongeren, ouderen en statushouders blijft onderdeel van afstemming met de woningcorporatie Domijn. De belangenvereniging zet zich voornamelijk in voor de betaalbaarheid van huurwoningen en dringt er op aan dat huurders die noodzakelijker wijs moeten verhuizen niet voor financiële problemen komen te staan.

Huurders Belangen Vereniging Losser

Wethouder Jan Martin van Rees stond samen met Ineke Buursink directeur van Domijn en Henk Eggert van Huurders Belangen Vereniging Losser maandagmiddag 5 maart de pers te woord betreffende de prestatieafspraken 2018. Vorig jaar was Huurders Belangen Vereniging Losser niet aanwezig in verband met de afwezigheid van een voltallig bestuur. Toen werden de honneurs waargenomen door de Huurderskoepel.

Het bestuur van de belangenvereniging is weer op sterkte onder voorzitterschap van Henk Eggert. Joy Laarhoven is de secretaris. Henk Eggert is lid van de belangenvereniging sinds 2009. Joy Laarhoven sinds de oprichting in 1995. Iedereen die in de gemeente Losser een woning huurt kan lid worden van belangenvereniging. Het is breder dan Domijn. Ook mensen die in de particuliere sector huren kunnen zich aansluiten. De contributie is 75 eurocent per maand. Via onderstaande link kunt u het document Prestatieafspraken 2018 lezen.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.