Nieuws

Nieuwe vrijwilligers gezocht

Word jij de nieuwe vrijwilliger

De vrijwilligers van het kulturhus Overdinkel, ’t Trefhuus, zijn op zoek naar meer collega’s. Het team kan best een paar handige mannen of vrouwen gebruiken voor de werkzaamheden die dagelijks aan de orde zijn. Het is een gezellig team en er wordt altijd rekening gehouden met de wensen en de mogelijkheden van de vrijwilliger.

Vrijwilligersbeleid

Door de stichting kulturhus is de nota “Vrijwilligersbeleid” vastgesteld. Hierin staat vermeld wat de aard van de werkzaamheden zijn. Wat er van de vrijwilliger verwacht wordt. Hoe de vrijwilliger verzekerd is en wat nog meer van belang is. Het voorwoord ziet er als volgt uit:

“De stichting Kulturhus Overdinkel is in 2016 opgericht om vorm te geven aan de samenwerking tussen verschillende partijen, die gehuisvest zijn in ’t Trefhuus, dat in sept. 2016 in Overdinkel is geopend. Het Kulturhus zal worden aangestuurd en uitgevoerd door vrijwilligers. In deze notitie worden de kaders weergegeven van waaruit het vrijwilligersbeleid zal worden georganiseerd.”

 

De organisatie.

“In het Kulturhus zullen, naast de betaalde medewerkers van de huurders, vrijwilligers gaan werken in de aansturing, uitvoering en de dienstverlening aan de bezoekers. Samen doen we het werk. Dat vereist aansturing en heldere afspraken, maar ook een goed begrip voor de specifieke kenmerken van vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zijn van zeer grote waarde voor het Kulturhus. Vanuit hun eigen kennis en vaardigheden zijn zij ondersteunend aan de Stichting. Zij verrijken de organisatie en dragen bij aan de openheid en laagdrempeligheid, die het Kulturhus toegankelijk maakt voor iedereen. De vrijwilliger wordt de mogelijkheid geboden bij te dragen aan het in standhouden van voorzieningen in Overdinkel en dienstbaar te zijn voor de gemeenschap.

In dit vrijwilligersbeleid staan de uitgangspunten, wat we van de vrijwilligers verwachten, waar ze recht op hebben en hoe inspraak en begeleiding geregeld is. Het is in de eerste plaats een handboek, met handreikingen, modelcontracten, etc. waar iedereen in de organisatie direct mee aan de slag kan. Gedegen ondersteuning van vrijwilligers is noodzakelijk.”

 

Iets voor jou?

Geef je op en/of vraag inlichtingen bij Ilona Japin 06 3420 0681

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.