Nieuws

Nieuwe Tukkerkidz en dwarsfluitisten welkom bij De Tukkers

Langzamerhand loopt het seizoen van de “Tukkerkidz” lessen weer ten einde en voor het nieuwe seizoen kunnen kinderen zich nu weer aanmelden. De “Tukkerkidz” is een in 2012 opgericht onderdeel van het “Alg. Drum- en Trompetterkorps De Tukkers” uit Losser.

Turkkerkidz.

De bedoeling van de Tukkerkidz opleiding is om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met muziek en bewegen. Zelf muziek maken is natuurlijk ontzettend leuk maar daarnaast is het wetenschappelijk bewezen dat de intelligentie van kinderen wordt gestimuleerd, schoolprestaties worden bevorderd en concentratieproblemen verminderen.

Inloopmiddagen.

De muziekvereniging wil de Tukkerkidz groepen graag uitbreiden. Daarom worden er op woensdagmiddag 17 juni en zaterdagmiddag 20 juni (beide van 13:30-15:30 uur) inloopmiddagen gehouden waarbij persoonlijke vragen kunnen worden gesteld. Plaats van handeling is het eigen clubgebouw van De Tukkers (’t Tukkershoes) aan de Bookholtlaan 21 in Losser.

Het 1e jaar van deelname aan de opleiding wordt volledig door De Tukkers betaald en wordt dus gratis aan nieuwe Tukkerkidz aangeboden. Een extra reden om je aan te melden en om te kijken of muziek maken wat voor je is!

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen zich aanmelden voor deelname. Wil je nadere info ontvangen dan kun je ook bellen met Harold Fraterman (053-5384897) of mailen naar: info@detukkers.com.

Drumfanfare.

Uiteraard zijn er ook mensen die al een instrument spelen en dit graag in clubverband willen doen van harte welkom om eens een repetitie van de Drumfanfare op de maandagavond bij te wonen. De Tukkers repeteren dan vanaf 19:30 uur (eveneens in het Tukkershoes).

Overigens is op de recent gehouden ledenvergadering besloten dat het instrumentarium waar leden van De Tukkers uit kunnen kiezen wordt uitgebreid met dwarsfluiten! Naast trompet, bugel, (alt/tenor/sopraan) saxofoon, waldhoorn, trombone, bariton, sousafoon, trommel, basedrum, bekkens en allerlei slagwerkinstrumenten kan men dus nu ook kiezen voor dwarsfluit.

Met name fluitisten die al enkele jaren spelen en het leuk vinden om dit ook eens bij een Drumfanfare, die ook marcherende optredens verzorgd, te doen worden uitgenodigd om eens een repetitie mee te spelen.

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast voor Novel-T als start-up coach. Peter is actief op Twitter en Instagram als "peterlangela".